อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.businessinsider.com/richest-people-world-billionaires-list-2017-11

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ