ใกล้สิ้นปีแล้ว บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) พาสำรวจมุมมองการลงทุนปี 2022 ด้วย 3 ธีมการลงทุนในต่างแดนที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นเหนือดัชนี Benchmark พร้อมแนะนำกองทุน SSF เพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไปพร้อมกับโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ

ประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในปี 2022

 • เงินเฟ้อคือความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง และอาจไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราว
 • การดำรงตำแหน่งประธาน Fed สมัยที่ 2 ของเจอโรม พาวเวลล์ เป็นมุมมองเชิงบวกต่อตลาด
 • คาดการณ์ว่าในปีหน้า ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ จะออกมาดี แต่ต้องระมัดระวังเรื่องปัจจัยแทรกแซง เช่น ไวรัสสายพันธุ์ใหม่
 • ตอนนี้อาจเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบจากโอไมครอน แต่เบื้องต้นมองว่าผลกระทบไม่มาก เห็นได้จากการที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังไม่ปรับตัวเลขคาดการณ์ GDP

คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

 • การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น ดังนั้น นักลงทุนต้องคัดสรร (Selective) สินทรัพย์ที่จะลงทุนมากขึ้น
 • นักลงทุนควรเลือกธีมการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการลงทุน
 • การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ (Asset Allocation) เป็นเรื่องสำคัญ

มุมมองการลงทุนในปี 2022

มุมมองการลงทุนในปี 2022

 • ตลาดที่ overweight คือ ตลาดโลก ตลาดเกิดใหม่ และ ตลาดสหรัฐฯ โดยคาดว่าการเติบโตของ GDP ปี 2022 จะอยู่ที่ 4% 4.5%, และ 5% ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุนของ abrdn

กลยุทธ์ ESG: ทุกกองทุนของ abrdn มีแนวคิด ESG ฝังอยู่ในปรัชญาการลงทุน โดยมองว่าการลงทุนในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงิน แต่ต้องเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

ทีมงานผู้มากประสบการณ์: abrdn มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้เห็นมุมมองเชิงลึกในระดับ Local และภาพกว้างแบบ Global

3 ธีมการลงทุนรับปี 2022 กับ 5 กองทุนเด่นของ abrdn

3 ธีมการลงทุนรับปี 2022 กับ 5 กองทุนเด่นของ abrdn

ธีมหุ้นเล็ก สร้างโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะยาว

 • ABGS-A: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า
 • ABAGS: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ธีมหุ้นเอเชียแปซิฟิก สร้างโอกาสเติบโตสูงทั้งภูมิภาค

 • ABAPAC: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชียแปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า
 • ABCG: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า

ธีมผ่อนคลายการลงทุน โอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ

 • ABGDD- R: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

จุดเด่นที่ทำให้หุ้นเล็กของอเบอร์ดีนแตกต่างจากคู่แข่ง

Matrix Model: เครื่องมือเชิงปริมาณ (Quantitative) วิเคราะห์เชิงลึกบริษัทใน 4 ด้าน ได้แก่

 • Quality: คุณภาพ
 • Business Direction: ทิศทางของธุรกิจ
 • Momentum: โมเมนตัมของธุรกิจ
 • Valuation: ประเมินมูลค่าหุ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกระจายอยู่ทั่วโลก คอยติดตามหุ้นกว่า 4,000 รายการ จากกว่า 6,000 บริษัท ทำให้เห็นมุมมองเชิงลึกในระดับ Local และภาพกว้างแบบ Global

ABGS-A: ลงทุนทั่วโลกในบริษัทขนาดเล็ก ที่อาจกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในวันหน้า

กองทุนหลัก

Aberdeen Standard SICAV III – Global Smaller Companies Fund

จุดเด่นของกองทุนหลัก ABGS-A

 • เน้นการลงทุนเชิงรุกแบบ high conviction คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คัดสรรผู้ชนะของอุตสาหกรรม และเข้าลงทุนหุ้นคุณภาพในจังหวะที่เหมาะสม
 • กระจายการลงทุนทั้งในมิติของอุตสาหกรรม และประเทศ โดยลงทุนในสหรัฐฯ 51% ที่เหลือกระจายลงทุนทั่วโลก

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABGS-A

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABGS-A

กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานโดดเด่นสามารถ Outperform ดัชนีอ้างอิง โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 20.98% เทียบกับดัชนีหุ้นขนาดเล็ก MSCI AC World Small Cap ที่ 12.07%

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ABAGS: เฟ้นหาหุ้นเล็กอนาคตไกลในอเมริกา ที่มีศักยภาพเติบโตแบบก้าวกระโดด

กองทุนหลัก

Aberdeen Standard SICAV I – North American Smaller Companies Fund

จุดเด่นของกองทุนหลัก ABAGS

 • ลงทุนในบริษัทศักยภาพสูง ที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์
 • คัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพดีกว่าตลาด ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง ระดับหนี้ต่ำ และการเติบโตของเงินปันผลดี
 • ลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และถือหุ้นแต่ละตัวในสัดส่วนประมาณ 2-3% ซึ่งเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงที่ดีสำหรับหุ้นขนาดเล็ก
 • ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน: LCI Industry บริษัทผู้ผลิตสินค้ามากกว่า 400 รายการ แก่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยบริษัทสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทางสายตา และบุคคลทุพพลภาพ เพื่อสร้างทักษะที่ยั่งยืนให้คนกลุ่มดังกล่าวรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมาย

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABAGS

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABAGS

กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานโดดเด่นสามารถ Outperform ดัชนีอ้างอิง โดยมีผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ 16.91% เทียบกับดัชนีหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ Russell 2000 ที่ 7.18%

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ABAPAC: เกาะกระแสตลาดเอเชีย ลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงทั้งภูมิภาค

กองทุนหลัก

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund

จุดเด่นของกองทุนหลัก ABAPAC

จุดเด่นของกองทุนหลัก ABAPAC

 • โอกาสลงทุนในภูมิภาคที่เศรษฐกิจที่เติบโตมากที่สุด โดยได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของสังคมเมือง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
 • หุ้น Asia Pacific ex Japan ยังมีราคาที่น่าดึงดูด โดยมี forward P/E ที่ 1 เท่า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) รวมถึงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และอัตราหนี้ต่อทุนต่ำเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต
 • มีการลงทุนในจีน และฮ่องกง อยู่ที่ 1% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) ที่เหลือกระจายลงทุนทั่วภูมิภาค

ธีมการลงทุนกองทุนหลัก

ธีมการลงทุนกองทุนหลัก ABAPAC

 • Aspiration: ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียนำไปสู่การบริโภคระดับพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 • Infrastructure: การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานเป็นผลดีต่อผู้พัฒนาอสังหาฯ และผู้ผลิตวัสดุ
 • Digital Future: การเติบโตของเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ฟินเทค และธุรกิจคลาวด์
 • Going Green: นโยบายภาครัฐที่มุ่งมั่นสร้างโลกอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • Healthcare: หลายบริษัทในภูมิภาคเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • Tech Enablers: ได้รับประโยชน์จากการเติบโตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 5G และ Big data

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABAPAC

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABAPAC

กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานโดดเด่นสามารถ Outperform ดัชนีอ้างอิง โดยมีผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ที่ 25.98% เทียบกับดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan ที่ 23.64%

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ABCG: ทะยานไปกับโอกาสเติบโตในทุกตลาดจีนอย่างไม่สิ้นสุด

กองทุนหลัก

Aberdeen Standard All China Equity Fund

จุดเด่นของกองทุนหลัก ABCG

 • ลงทุนหุ้นจีน All Share ที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนจากนโยบาย ‘ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน’
 • เลือกหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลจีน และเศรษฐกิจยุคใหม่
 • หุ้นจีนยังมีโอกาสเติบโตได้อีก แม้เผชิญความผันผวนสูง โดยต่อให้ GDP จีนจะปรับตัวลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศ
 • Correlation กับตลาดโลกต่ำ และเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับตลาดโลก

ธีมการลงทุนของกองทุนหลัก ABCG

ธีมการลงทุนของกองทุนหลัก ABCG

 • Aspiration: ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในจีนนำไปสู่การบริโภคระดับพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • Digital: การเติบโตของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับบริการคลาวด์
 • Going Green: นโยบายของรัฐบาลจีนสนับสนุนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้า
 • Health: ความต้องการผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
 • Wealth: ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงการทำประกันชีวิต

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ABCG

กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานโดดเด่นสามารถ Outperform ดัชนีอ้างอิง โดยมีผลการดำเนินงาน 3 ปี (annualized) อยู่ที่ 16.12% เทียบกับดัชนี MSCI China All Shares ที่ 13.17%

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ABGDD- R: โอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในหุ้นปันผลทั่วโลก

โดย ABGDD-R เป็นกองทุนที่จ่ายกระแสเงินสดออกมาในรูปแบบของการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto-redemption) เพื่อให้จำนวนเงินที่จ่ายออกไปไม่ต้องเสียภาษี

กองทุนหลัก

Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund

จุดเด่นของกองทุนหลัก ABGDD-R

 • จุดมุ่งหมายสร้างผลตอบแทนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ โดยไม่ละทิ้งโอกาสการสร้างกำไรจากราคาหุ้น
 • กลยุทธ์การลงทุนแบบ Global Dynamic Dividend ที่ไม่มีใครเหมือน แบ่งพอร์ตออกเป็น 2 ส่วน คือ Core Portfolio ที่ 95% เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่าทั่วโลก และ Dividend Capture Sleeve ที่ 5% เฟ้นหาหุ้นที่มีเหตุการณ์พิเศษ
 • กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม

การจ่ายกระแสเงินสดย้อนหลัง

การจ่ายกระแสเงินสดย้อนหลัง ABGDD-R

กองทุนหลักสามารถสร้างกระแสเงินสดเฉลี่ยที่ระดับ 5% ต่อปี มาอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนโดดเด่นกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท และสูงกว่าค่าเฉลี่ยหุ้นปันผลสูง* (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

นโยบายป้องกันความเสี่ยง

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

กองทุนแนะนำสำหรับนักลงทุนสายลดหย่อนภาษี

 ทั้ง 5 กองทุนที่กล่าวมาข้างต้นมีหน่วยการลงทุนชนิด SSF เพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไปพร้อมกับโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ

 • ABGS-SSF: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
 • ABAGS-SSF: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์คอมพานีฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
 • ABAPAC-SSF: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
 • ABCG-SSF: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
 • ABGDD-SSF: กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ – ชนิดเพื่อการออม

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะครับ https://bit.ly/abrdn-FIF-FINNOMENA หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เลยที่ บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) เว็บไซต์ > www.abrdn.com/th หรือ หรือติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2352-3388 Email : client.services.th@abrdn.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”


คำเตือน:

*การจ่ายเงินปันผลในอดีต ไม่สามารถการันตีการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุ ไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม