แจ้งเตือน

กองทุนคัดพิเศษ โดยกูรูฟินโนมีนา ฟันด์

หรือมีข้อสงสัย กดลงทะเบียนเปิดบัญชีรับ FINT

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เราจะติดต่อท่านกลับอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชีรับ 100 FINT

 

เมื่อกดปุ่ม ยืนยันลงทะเบียน แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับ ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FINNOMENA แล้ว

 • เปิดบัญชีพร้อมลงทุนก้อนแรก 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (ไม่นับรวม DCA)
 • โปรโมชันนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชันเปิดบัญชีอื่นได้

 • ลงทุน DCA 555 บาท ก้อนแรกภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
 • DCA ต่อเนื่องทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
 • โปรโมชันนี้สำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น โดยไม่สามารถรับร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • รับ Shopee E-Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน
 • เฉพาะกองทุนที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องกดรับคูปองแยกจากโปรโมชั่นอื่น และทุกการลงทุน 5,000 บาท ลูกค้าสามารถรับ 1 FINT ได้ตามปกติ

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับ FINNOMENA FUNDS มาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 • ลูกค้าจะได้รับ Shopee E-Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อลูกค้าได้ทำตามเงื่อนไขดังนี้

  • กดรับคูปองกิจกรรม เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
  • เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA FUNDS และทำการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566 เท่านั้น)
  • เริ่มลงทุนก้อนแรก 5,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น (ไม่นับรวมกับยอดการทำ DCA)
 • สร้างแผน DCA สำหรับกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยกองทุนที่เข้าร่วม มีดังนี้
  • กองทุน F-pick ได้แก่
   • KKP GNP-H

   • K-SEMQ

   • B-ASIA

   • AFMOAT-HA

   • MEGA10-A

   • B-BHARATA

   • PRINCIPAL VNEQ-A

   • TSF-A

   • B-INNOTECH

   • UGIS-N

  • กองทุน MEVT Call ได้แก่
   • K-CHAINA-A(A)

   • AFMOAT-HA
 • เริ่มทำการ DCA จำนวน 555 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องนาน 12 เดือน โดยทำการ DCA ก้อนแรกภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-aom-no5/ หรือกดรับสิทธิ์ในแอป FINNOMENA หากลูกค้าไม่กดรับสิทธิ์ในช่องทางข้างต้นจะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสิทธิ์ในส่วนนี้

 • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

 • สามารถรับสิทธิ์และเปิดบัญชี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 30 พ.ย. 2566

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 

 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็น Shopee E-Voucher มูลค่า 500 บาท

 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรของรางวัล ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่านจะได้รับของรางวัล ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป หลังจากเดือนที่ท่านได้ทำตามเงื่อนไขครบตามเงื่อนไขกิจกรรม

 • ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิการรับ Shopee E-Voucher ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Shopee E-Voucher ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม

 • ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่าน Kept invest by FINNOMENA ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจโต้แย้งได้

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้รับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและการตัดสินใจของบริษัทโดยไม่มีข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการขายยอมรับว่าการพิจารณาและตัดสินใจทั้งหมดของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถตัดทอนเพิ่ม แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของรูปแบบอื่นได้ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการขายนี้แต่เพียงผู้เดียว

 • ผู้ได้รับ Shopee E-Voucher ยินยอมที่จะให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัทฟินโนมีนาใช้รูปภาพ ภาพถ่ายรวมถึงข้อมูลของผู้ได้รับ Shopee E-Voucher สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ การโฆษณา และการทำการตลาดโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

 • บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากคุณภาพและการใช้งานของ Shopee E-Voucher ดังกล่าว

 • บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม รายการ Shopee E-Voucher และรายละเอียดเพิ่มเติมนี้แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-026-5100

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต