โมเดลพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA จะเลือกลงทุนในกองทุนด้วยสัดส่วนที่ต่างแตกกันออกไป ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่รับได้ รวมทั้งสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ดังนั้น เมื่อทีม Portfolio Specialist ของเราเห็นถึงสัญญาณทางเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และพิจารณาว่าพอร์ตการลงทุนควรได้รับการปรับสัดส่วน ทีมงานจะทำการแจ้งเตือนผ่าน Notification เพื่อให้นักลงทุนทราบว่าควรปรับเปลี่ยนกองทุนไหนบ้าง และด้วยสัดส่วนเท่าไร   

ซึ่งขั้นตอนหลังจากได้รับการแจ้งเตือนให้ปรับพอร์ตการลงทุนแล้วต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำนั้น ท่านสามารถดูได้จากวิดีโอคลิปนี้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ