แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา FINNOMENA On Tour

เปิดบัญชี FINNOMENA วันนี้ รับฟรี 100 FINT เพื่อเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมกองทุน !!

และ รับเพิ่มเงินขวัญถุงอีก 100 บาท เพียงเปิดแผนกองทุนประหยัดภาษี

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ สมัครง่ายๆเพียง..

1. กดรับสิทธิ์ ที่ปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์  ระบบจะแจ้งว่า คุณได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว

2. เปิดบัญชีกองทุนผ่านแอป FINNOMENA ด้วยอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ข้างต้น

3. ยืนยันตัวตน (KYC) ในแอป FINNOMENA ก่อนเข้าร่วมงาน 

4. ได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีลงทุนและอนุมัติ ATS ก่อนวันสัมมนา รับ 100 FINT 

5. รับเงินลงทุนเพิ่มอีก 100 บาท  ในรูปแบบของกองทุนรวม โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง กดรับสิทธิเปิดบัญชี SSF/RMF เพื่อลงทุนในกองภาษีภายใน 7 วัน 

โปรโมชั่นพิเศษเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

เฉพาะผู้เข้าร่วม งาน FINNOMENA On Tour

ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

เปิดบัญชี SSF/RMF กับ FINNOMENA เพื่อลงทุนในกองภาษีภายใน 7 วัน

เฉพาะผู้ที่ได้รับโปรโมชั่นพิเศษผ่านทางงานสัมมนาเท่านั้น

ขั้นตอนการเปิดแผนกองทุนประหยัดภาษี

รับสิทธิ์โปรโมชั่นที่นี่

ทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รับสิทธิ์โปรโมชั่น"

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย
จากนั้นทำการเปิดบัญชี และผูกบัญชีธนาคารอัตโนมัติให้เสร็จเรียบร้อย เพียงแค่นี้ ก็รอรับ 100 FINT ได้เลย !

ขั้นตอนที่ 4

เปิดบัญชี SSF/RMF และรอการยืนยันจาก FINNOMENA ก็รับเพิ่ม PCASH
เพิ่ม อีก 100 บาท !!

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับ FINNOMENA มาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ภายใน 7 วันหลังจากวันเข้าสัมมนาเท่านั้น)
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/finnomena-ontour-promo-1 เท่านั้น
 • หากลูกค้าไม่กดรับสิทธิ์ในหน้าเว็ปไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/finnomena-ontour-promo-1/  ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับของรางวัลในส่วนนี้
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/finnomena-ontour-promo-1/  ครบทั้งการเปิดบัญชีกองทุนรวมและ เปิดแผน SSF/RMF จึงจะได้รับ 100 FINT และ หน่วยลงทุน PCASH จำนวน 100 บาท หากทำเพียงขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง จะได้รับ PCASH 100 บาท หรือ 100 FINT ตามขั้นตอนที่ลูกค้ากดรับสิทธิเข้าร่วม
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. – 30 ต.ค. 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 

 • ผู้รับสิทธิ์จะได้ของรางวัลเป็น 100 FINT  และกรณีเปิดบัญชีกองทุนภาษีรับหน่วยลงทุน PCASH จำนวนเงิน  100 บาท  
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน PCASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน PCASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/pcash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน PCASH ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน PCASH เข้าสู่แผนการลงทุนกองทุนรวมล่าสุด ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป  โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้
 • ตัวอย่างการรับสิทธิ์: ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชีและทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 30 ต.ค. 2565  ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน PCASH เพิ่มในแผนการลงทุนที่ใช้งานล่าสุดภายในวันที่ 30 พ.ย. 65
 • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 30 ของเดือนถัดไป
 • บริษัทแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทราบข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน PCASH ผ่านทางแอปพลิเคชัน FINNOMENA
 • ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลรางวัลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 •  ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วม รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-026-5100