อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.moneychannel.co.th/news_detail/20530

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม