เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ และถ้าเรากล้าบอกว่า…. เราสามารถดูแลพอร์ตการลงทุนของคุณ เราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า ทีมงาน FINNOMENA ทำงานกันอย่างไรบ้าง เพื่อให้นักลงทุนทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราดูแลเงินของท่านได้เป็นอย่างดี

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ที่มีอดีตผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารการลงทุนแบบ Private Wealth ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า 10 ปี เคยบริหารกองทุนให้ลูกค้ารวมกันเป็นหลักหลายหมื่นล้านบาท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการลงทุนโดยตรงให้ลูกค้าของ FINNOMENA PORT by FINNOMENA

ในทุกๆสัปดาห์เรามีการประชุมร่วมกับ Guru (มีใครบ้าง ลองเข้าไปดูหน้าที่หน้าเวบได้เลย) เพื่อกำหนดแนวทางการลงทุนร่วมกันและกลั่นกรองออกมาเป็นคำแนะนำพร้อมเหตุผลการลงทุน เช่น ทำไม FINNOMENA PORT ถึงแนะนำสินทรัพย์นี้? FINNOMENA PORTแนะนำลงสัดส่วนเท่าไหร่? FINNOMENA PORT ให้ลงทุนเมื่อไหร่กันดี? FINNOMENA PORT เลือกกองทุนอะไร? บอกกันละเอียดยิบแบบไม่มีเม้มเลย

แล้วยังไงต่อ…เราก็แจ้งให้นักลงทุนทราบอย่างเปิดเผยทุกช่องทางสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น เวบไซด์ FINNOMENA, FINNOMENA Apps (เริ่ม มค 2560) เพจ Facebook ช่องทาง Line และ ผ่าน email ที่ให้ไว้กับเรา ….. ที่ดีกว่านั้น เรามีบทความเกี่ยวกับมุมมองการลงทุนและคำแนะนำให้ทุกคนที่ติดตามเราทราบอย่างเท่าเทียมและเท่าถึงกัน (ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าก็ได้อ่านฟรีเช่นกัน….) ใจดีสุดๆไปเลย

แล้วเราต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ อย่างไร?

เราเชื่อในการวิเคราะห์และคัดกรองการลงทุนแบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ….

เชิงปริมาณ คือ ใช้สูตรและโมเดลคณิตศาสตร์ ในการช่วยหาสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับท่าน โดยคำนวณอ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังด้วยโมเดล “Black Litterman” เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด

เชิงคุณภาพ คือ ใช้คน ใช้ประสบการณ์และความรู้ของทีมงาน เพื่อระดมสมอง ติดตาม กลั่นกรองข่าวสาร และตรวจสอบกับผู้รู้ในวงการ จนออกมาเป็นคำแนะนำเชิงคุณภาพ พร้อมกับเหตุผลและคำอธิบายอย่างเหมาะสม

อีกอย่างที่ผู้ให้บริการหลายแห่ง ยังทำไม่ได้เต็มที่คือ การให้คำแนะนำที่เป็นอิสระ เพราะเราไม่ได้สังกัดสถาบันกับการเงินใดๆ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เราเลือกด้วยความเป็นกลาง เพื่อหากองทุนที่เราเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับท่านจริงๆ เช่น ถ้ากองทุนที่ลงทุนในสิ่งเดียวกัน เราสามารถเลือกกองที่ค่าธรรมเนียมต่ำสุดเสมอ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับนักลงทุนอย่างแท้จริง ผิดกับหลายๆที่จะเลือกกองทุนที่ดีได้จำกัดแค่ของบริษัทแม่หรือ ค่ายตัวเองเท่านั้น

สรุปคือ FINNOMENA PORT by FINNOMENA มีอดีตทีมผู้จัดการกองทุนที่คว่ำหวอดในวงการมายาวนาน มาดูแลเรื่องการลงทุนให้คุณ โดยใช้ทั้งโมเดลคณิตศาสตร์และประสบการณ์ในการคัดเลือกการลงทุนให้ลูกค้า และให้คำแนะนำอย่างเป็นกลางที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีและเหมาะสมที่สุด

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ