อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS-0000008243

https://www.set.or.th/set/oppdaybycompany.do?language=th&country=TH&searchBy=company&namePart=&symbol=mega&submit=

http://setlive.thailivestream.com/data-file/events/pdf/241117094947-Oppday-MEGA.pdf

http://setlive.thailivestream.com/player/?section=553&event=MEGA

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=MEGA&ssoPageId=4&language=th&country=TH

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ