เทียบหมัดต่อหมัด! หุ้นกู้ตลาดแรก vs ตลาดรอง: ต่างกันอย่างไร เลือกลงทุนตลาดไหนดี?

ในยุคที่การลงทุนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น นักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพต่างต้องการหาวิธีเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตนเอง การลงทุนใน “หุ้นกู้” ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ

เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้นกู้ เรามักจะได้ยินคำว่า “ตลาดแรก” และ “ตลาดรอง” กันอยู่บ่อย ๆ ความแตกต่างระหว่างสองตลาดนี้คืออะไร? และนักลงทุนควรเลือกลงทุนในตลาดใดให้เหมาะกับตัวเอง? บทความนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจและเปรียบเทียบหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อช่วยให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond Market)

หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Market) คือ หุ้นกู้ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้กับนักลงทุนเป็นครั้งแรก โดยผู้ออกจะเสนอขายตามกลุ่มนักลงทุน 2 ประเภทหลัก คือ นักลงทุนทั่วไป (Public Offering: PO) และผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งแบ่งออกเป็น ผู้ลงทุนวงแคบไม่เกิน 10 ราย (PP10), ผู้ลงทุนสถาบัน (II) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)

นักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อหุ้นกู้ตลาดแรกได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้นั้น ๆ โดยจะเสนอขายตามราคาหน้าตั๋ว (Par Value) และมีกำหนดระยะเวลาซื้อขายหุ้นกู้ที่แน่นอน

หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Bond Market)

หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Market) คือ การซื้อขายหุ้นกู้ที่ซื้อจากตลาดแรกซึ่งเป็นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุ โดยเป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองผ่านตัวกลางซึ่งคือบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ราคาที่เสนอซื้อขายอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาหน้าตั๋วก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นักลงทุนสามารถพิจารณาซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องรอช่วงเสนอขายเหมือนกับหุ้นกู้ตลาดแรก

เทียบหมัดต่อหมัด! หุ้นกู้ตลาดแรก vs ตลาดรอง: ต่างกันอย่างไร เลือกลงทุนตลาดไหนดี?

สรุปความแตกต่างของหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง

1. ความหมาย

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: หุ้นกู้ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้กับนักลงทุนเป็นครั้งแรก
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: หุ้นกู้ที่ซื้อขายระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองผ่านตัวกลาง

2. ตัวกลาง

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้นั้น
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้นั้นในตลาดแรก

3. สิทธิในการจองซื้อ

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: มีจำนวนจำกัด อาจจองซื้อไม่ได้หากหุ้นกู้นั้นครบสิทธิ์แล้ว
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: ขึ้นอยู่กับความต้องการเสนอซื้อ-ขายของหุ้นกู้นั้น 

4. ราคาซื้อขาย

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: ราคาหน้าตั๋ว (Par Value)
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: ราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

5. ช่วงเวลาซื้อขาย

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: มีกำหนดระยะเวลาเสนอขายที่แน่นอน
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: ซื้อขายได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรอช่วงเวลาเสนอขาย

6. การถือครอง

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: แบบใบหุ้นกู้หรือไร้ใบหุ้นกู้ (ฝากเข้าพอร์ต)
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: แบบใบหุ้นกู้หรือไร้ใบหุ้นกู้ (ฝากเข้าพอร์ต)

7. ผลตอบแทน

 • หุ้นกู้ตลาดแรก: ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้
 • หุ้นกู้ตลาดรอง: ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ และกำไรขาดทุนจากมูลค่าหน้าตั๋ว

อ่านบทความเกี่ยวกับหุ้นกู้เพิ่มเติม

 


อ้างอิง