ทำไมกองทุนอสังหาฯ และ REITs ถึงได้รับความนิยม? จริงหรือที่กองทุนประเภทนี้เสี่ยงน้อยกว่า? ถ้าเทียบกับหุ้นไทยในภาพรวมแล้ว กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาฯ เป็นหลักนั้นจะเป็นอย่างไร? เหมาะกับการแบ่งสัดส่วนไปลงทุนไหม? ลองมาดูสถิติย้อนหลังกันเลย

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

กองทุนอสังหาฯ & REITs ดีอย่างไร? สถิติย้อนหลังมีคำตอบ!

สนใจทดลองใช้บริการ FINNOMENA Best-in-Class คลิกที่นี่
https://www.finnomena.com/bic/

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน