อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.businessinsider.com/startups-that-raised-148-billion-have-shut-down-or-may-soon-2017-11

https://pitchbook.com/news/articles/2017s-startup-graveyard-11-failed-companies-1b-in-vc-funding

https://techcrunch.com/gallery/10-of-the-most-funded-startups-to-fail-in-2017/

https://techcrunch.com/2017/10/27/1000-tea-infuser-startup-teforia-shuts-down/

https://www.seattletimes.com/business/qliance-closes-after-10-year-effort-at-new-approach-to-basic-medical-care/

http://variety.com/2017/digital/news/simple-tv-shuts-down-1202510452/

https://techcrunch.com/2017/05/24/r-i-p-imzy/