FPICK หุ้นไทย

สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยผ่านกองทุนรวม ทาง FINNOMENA มีกองทุนแนะนำ หรือ FINNOMENA Pick ที่คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดให้คุณจาก FINNOMENA Investment Team โดยมองทั้งจากปัจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพตามกลยุทธ์การลงทุน

รวมกองทุนหุ้นไทย จาก FINNOMENA Pick