มือใหม่คนไหนอ่านข่าวแล้วรู้สึกงงงวยและสับสนบ้าง? วันนี้เรามารวบรวมคำศัพท์ทางเศรษฐกิจที่มือใหม่จำเป็นต้องรู้! พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างให้ได้เรียนรู้กัน

ประเภทแรก: คำศัพท์ประเภทเศรษฐกิจ/การเงินทั่วไป

ศัพท์เศรษฐกิจที่มือใหม่ต้องรู้!

ศัพท์เศรษฐกิจที่มือใหม่ต้องรู้!

ประเภทที่สอง: คำศัพท์ประเภทข่าวระหว่างประเทศ

ศัพท์เศรษฐกิจที่มือใหม่ต้องรู้!

ประเภทที่สาม: คำศัพท์ประเภทการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed

ศัพท์เศรษฐกิจที่มือใหม่ต้องรู้!

ศัพท์เศรษฐกิจที่มือใหม่ต้องรู้!

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ