DR คืออะไร? ทำความรู้จักประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ

DR คืออะไร? การลงทุนใน “หุ้นต่างประเทศ” ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนแล้ว ยังมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ แต่การลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรงอาจจะมีความยุ่งยากและซับซ้อน แถมกรมสรรพากรก็มีการประกาศเรียกเก็บภาษีกับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศอีก

บทความนี้จึงขอพาทุกคนไปทำความรู้จัก “DR” ประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ หลักทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนไทยเข้าถึงโอกาสลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยเฉพาะ

FINNOMENA FUNDS ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ.
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws

DR คืออะไร?

DR คืออะไร? ทำความรู้จักประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ

Depositary Receipt (DR) หรือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็น หุ้นหรือหน่วยลงทุน ทั้ง ETF, REIT, Infra Fund, Infra Trust โดยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศมาทำการเสนอขายให้กับนักลงทุนไทยในสกุลเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ประเภทของ DR

DR แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. ตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สิน: มีสัดส่วน 1 DR = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์
 2. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง: มีสัดส่วนตั้งแต่ 1 DR เป็นต้นไป = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ เช่น มีสัดส่วน 10 DR = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DR

DR คืออะไร? ทำความรู้จักประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DR แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain): ผู้ถือ DR สามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาของ DR ได้เช่นเดียวกันกับการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. เงินปันผล (Dividend) และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ: นอกจากกำไรจากส่วนต่างราคาแล้ว ผู้ถือ DR ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนกับการไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรง เช่น เงินปันผล ในกรณีที่หุ้นแม่หรือ ETF ประกาศจ่ายเงินปันผล ผู้ถือ DR ก็จะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกัน แต่จะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ออก DR ในกรณีที่มีระบุไว้ในสัญญารับฝาก

สัญลักษณ์ย่อ DR

DR คืออะไร? ทำความรู้จักประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ

สัญลักษณ์ย่อของ DR ประกอบด้วยตัวอักษรความยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ตัว โดย 8 ตัวแรกเป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ 2 ตัวท้ายเป็นหมายเลขบริษัทสมาชิกผู้ออก DR

ตัวอย่างเช่น TENCENT80 หมายความว่าหลักทรัพย์นี้เป็น DR ของหุ้น TENCENT ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หมายเลข 80

เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน DR

DR คืออะไร? ทำความรู้จักประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ

1. อายุของตราสาร

อายุตราสารของ DR จะเหมือนกับหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือไม่มีวันหมดอายุ ไม่เหมือนกับ DW ที่แต่ละตราสารจะมีวันหมดอายุกำหนดไว้ ดังนั้นหากลงทุน DR แล้วก็สามารถถือยาว ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอายุของตราสาร

2. ความเสี่ยง

แน่นอนว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ใดก็ต้องคอยติดตามราคาของหลักทรัพย์อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการทำกำไร แต่นอกจากความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์แล้ว DR ยังมี “ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน” ด้วย เพราะเวลาที่เราซื้อขาย DR จะต้องอ้างอิงกับราคาหุ้นต่างประเทศ ซึ่งอ้างอิงกับสกุลเงินของประเทศที่หุ้นแม่จดทะเบียนอยู่

3. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม DR แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. ค่าธรรมเนียมซื้อขาย: อัตราเดียวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ผู้ออกอาจเรียกเก็บ: เช่น ในกรณีที่หุ้นแม่มีการจ่ายเงินปันผล หรือเก็บตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญารับฝาก

4. เวลาซื้อขาย

นักลงทุนสามารถซื้อขาย DR บนกระดาน SET ได้ตามเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีพักกลางวัน

5. ภาษี

ในการซื้อขาย DR นักลงทุนจะต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปข้อดีของ DR

DR คืออะไร? ทำความรู้จักประตูบานใหม่แห่งโอกาสการลงทุนหุ้นต่างประเทศ

 1. เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากต่างประเทศ โดย DR เปรียบเสมือนตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน เหมาะกับการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  สามารถติดตามข่าวสารและสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้จากผู้ออก DR
 3. ได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend)
 4. สามารถซื้อขาย DR ในรูปสกุลเงินบาทได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องมีธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ
 5. สภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหลักทรัพย์และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเพิ่มเติม เพียงแค่มีบัญชีหุ้นไทยอยู่ก็สามารถซื้อขาย DR ได้เลย

 

DR เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดี ๆ สำหรับนักลงทุนที่อยากกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนในต่างประเทศ ซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะยังมี DR ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มากนัก แต่ในอนาคตจะมี DR ใหม่ ๆ มาให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอน

ตรวจสอบรายชื่อ DR ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ที่นี่

อ้างอิง


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เปิดโหมด Risk-On!