การจัดพอร์ตนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน ซึ่งในบางครั้ง โมเดลพอร์ตที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาจจะไม่ใช่โมเดลพอร์ตที่ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังมากที่สุด เนื่องด้วยความเสี่ยงที่คุณต้องแบกรับเพิ่มนั้นมันเกินข้อจำกัดของคุณ ทั้งข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การขาดสภาพคล่องจากการลงทุน และข้อจำกัดในตัวผู้ลงทุน เช่น ไม่สามารถทนการขาดทุนมากๆในระยะเวลาสั้นๆได้

ซึ่งทีมงาน FINNOMENA เข้าใจปัญหานี้ดี ทำให้มีพอร์ตให้นักลงทุนเลือกได้หลากหลาย หนึ่งในพอร์ตที่เป็นความภูมิใจของเรา และเป็นพอร์ตที่ได้รับความนิยมมากคือโมเดลพอร์ต “Global Income Focus” หรือเรียกสั้นๆว่า “GIF” คือ เน้นการจ่ายกระแสเงินสดกลับคืนสู่ผู้ลงทุนเกือบทุกเดือน ภายใต้ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ซึ่งบทความนี้ เราจะมาอธิบายว่า ใครเหมาะหรือไม่เหมาะกับโมเดลพอร์ตนี้อย่างไร

ผู้ที่เหมาะกับโมเดลพอร์ต GIF

1. เป็นบุคคลที่เกษียณอายุ หรือไม่มีรายได้จากการทำงาน จึงจำเป็นต้องนำทรัพย์สินมีอยู่แล้วไปสร้างกระแสเงินสดเพื่อใช้จ่าย

2. เป็นบุคคลที่รับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลาง แต่ไม่อยากฝากธนาคาร ที่ให้ผลตอบแทนน้อย ไม่ชนะเงินเฟ้อ และไม่สามารถรับความเสี่ยงได้มากจากการลงทุนในตราสารทุน ถึงแม้คุณไม่ได้ต้องการกระแสเงินสดก็ตาม แต่คุณสามารถลงทุนในโมเดลนี้ และนำเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อ (Reinvest) ได้ ทำให้พอร์ตคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

3. เป็นบุคคลที่ต้องการสร้างวินัยทางการเงินแก่ตนเอง เช่น คุณอยากให้เงินที่คุณมีสร้างกระแสเงินสดให้คุณใช้ได้ตามใจ โดยที่ไม่ต้องรบกวนเงินก้อนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเก็บเพื่อเป้าหมายระยะยาว คุณอาจจะวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยการตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เงินจากการปันผลของโมเดลพอร์ตนี้เท่านั้น

4. เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาเฝ้าพอร์ตมาก แต่อยากได้ผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากพอร์ตนี้มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เมื่อเวลาผ่านไป สัดส่วนของกองทุนในพอร์ตก็ไม่ได้คลาดเคลื่อนจากสัดส่วนแรกเริ่มมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควร Rebalance พอร์ตทุกๆ 1 ปีเพื่อให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้กลับมาในจุดที่เหมาะสม

ผู้ที่ไม่เหมาะกับโมเดลพอร์ต GIF

1. ผู้ที่มีรายได้จากการทำงานเป็นหลัก ยังเหลือเวลาการลงทุนอีกมาก เช่น ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน สินทรัพย์ยังน้อยและไม่ต้องการกระแสเงินสดจากช่องทางอื่นๆ ยังรับความผันผวนของพอร์ตได้มาก ซึ่งแลกด้วยผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

2. ผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และเต็มใจรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งหากเป็นแบบนี้เราขอแนะนำให้ลงทุนในพอร์ต GOAL หรือ GAR เป็นหลัก

โดยทั่วไปแล้วเป้าหมายของการลงทุนนั้น แบ่งเป็น 3 เป้าหมายหลักๆ คือ

  1. ต้องการการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตรวม (Capital Appreciation)
  2. ต้องการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง (Current Income)
  3. ต้องการปกป้องมูลค่าพอร์ต (Capital Protection)

ซึ่งแน่นอนว่าพอร์ต GIF สอดคล้องกับเป้าหมายข้อที่ 2 มากที่สุด

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนนั้นไม่ใช่การหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุน แต่คือการรู้จักตนเองว่า เราสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ระดับไหน เรามีข้อจำกัดในการลงทุนอะไรบ้าง และเราสามารถทนความผันผวนของมูลค่าพอร์ต เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้มากเท่าใด หลังจากนั้นคือการเลือกโมเดลพอร์ตให้เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้ปลายทางการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จแล้ว ระหว่างทางการลงทุน จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจกับการลงทุนนั้นๆ อีกด้วย


.