กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

การเข้ามาของสถาบันในตลาดคริปโตฯ เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายฝ่ายจับตามอง เนื่องจากทำให้ทางเลือกให้การลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามช่องทางที่ตนเองถนัดและมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและนโยบายการกำกับดูแลของแต่ละประเทศ ซึ่งกองทุนหนึ่งที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน และมีชื่อเสี่ยงในตลาดคริปโตฯ นั่นคือ กองทุน ‘Grayscale’

กองทุน Grayscale คือใคร?

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

Grayscale Investment หรือที่รู้จักกันในนาม “Grayscale” เป็นผู้จัดการกองทุนที่มุ่งเน้นการออกผลิตภัณฑ์ที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ออกมา ได้แก่ กองทุน Grayscale Bitcoin Trust ในปี 2013 และหากอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Kevinrooke ณ วันที่ 27 เมษายน 2022 ถือเป็นนักลงทุนที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดคริปโตฯ มักจับตาดูการเคลื่อนไหวกองทุนของ Grayscale

ผลิตภัณฑ์ของ Grayscale มีอะไรบ้าง?

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

หลังจากมีการกองทุนแรกในปี 2013 ทาง Grayscale ได้มีการออกผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาอีกจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนกองทุนทั้งสิ้น 17 กองทุน สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของ Grayscale ตามลักษณะของนโยบายการลงทุนของกองทุนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์ที่อิงกับสินทรัพย์ชนิดเดียว หรือ Single Asset Products
  2. ผลิตภัณฑ์ที่มีการกระจายการลงทุน หรือ Diversified Products

1. Single Asset Products

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

กองทุนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ จะมีลักษณะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก 6 ประเภทตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่กองทุนนั้นลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

Privacy

กองทุนในกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่เหรียญคริปโตฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานใน Blockchain หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น กองทุน Grayscale Basic Attention Token Trust ซึ่งจะลงทุนในเหรียญ BAT เป็นต้น

Data

เน้นโพรโทคอลที่ให้บริการด้านข้อมูลให้กับแอปพลิเคชันด้วยข้อมูล Off-Chain หรือบริการ SaaS อื่น ๆ เช่น กองทุน Grayscale Chainlink Trust ที่ลงทุนในเหรียญ LINK

Store of Value

เป็นเหรียญที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องนโยบายการเงิน และมีคุณสมบัติที่สามารถใช้เพื่อเก็บมูลค่าได้ ในปัจจุบันมีเหรียญที่เข้าข่าย ได้แก่ Bitcoin ซึ่งทาง Grayscale ก็มีกองทุน Grayscale Bitcoin Trust

Application Layer

กลุ่มเหรียญคริปโตฯ ที่เป็น Blockchain แบบ Decentralized สามารถสร้างแอปพลิเคชันบนนั้นได้ มีหลายกองทุนด้วยกัน เช่น กองทุน Grayscale Ethereum Trust, กองทุน Grayscale Solana Trust, กองทุน Grayscale Stellar Lumens Trust

Payments

เป็นโพรโทคอลที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมบน Blockchain เช่น กองทุน Grayscale Bitcoin Cash Trust ซึ่งลงทุนในเหรียญ BCH เป็นต้น

Gaming

กลุ่มเกมและโลกเสมือนจริง (Virtual World) ที่มีการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ ได้แก่ กองทุน Grayscale Decentraland Trust ลงทุนในเหรียญ MANA ซึ่งเป็นเหรียญของ Decentraland นอกจากนั้น ยังได้มีการจัดทำรายงานอธิบายภาพรวม และแนวโน้มการเติบโตของแพลตฟอร์ม Decentraland ไว้อีกด้วย

2. Diversified Products

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

กองทุนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ จะมีลักษณะนโยบายการลงทุนที่แตกต่างจากประเภทแรกโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ เป็นกองทุนที่ไม่ได้ลงทุนในเหรียญใดเหรียญหนึ่ง แต่เป็นการลงทุนในหลายเหรียญ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกอง และมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนอยู่เป็นประจำเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว โดยในปัจจุบันมี 3 กองทุน ได้แก่

กองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund

เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในเหรียญคริปโตฯ ที่มีขนาดใหญ่ เปิดตัวเมื่อปี 2018 และหากดูสัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน (ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 5 เมษายน 2022) พบว่า ลงทุนใน Bitcoin (BTC) 60.07% และ Ethereum (ETH) 28.57% ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 90% นับว่ามีนัยสำคัญอย่างมากกับกองทุนนี้

กองทุน Grayscale Decentralized Finance Fund

เป็นกองทุนที่ลงทุนในเหรียญที่เกี่ยวข้องกับ Decentralized Finance (DeFi) ในด้านต่าง ๆ เช่น การกู้ยืม, การซื้อขาย, การประกันภัย เป็นต้น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนของกองทุนนี้ให้น้ำหนักกับเหรียญ Uniswap (UNI) มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 42.34% ของพอร์ตการลงทุน

กองทุน Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund

เปิดตัวเมื่อต้นปี 2022 และเป็นที่ฮือฮาอย่างมาก เนื่องจากกองทุน Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund เป็นกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มเหรียญที่เกี่ยวข้องกับ Smart Contract แต่ไม่นับรวมเหรียญที่ครอง Market Share สูงสุดในกลุ่ม Smart Contract อย่างเหรียญ Ethereum (ETH) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการลงทุนในเหรียญคริปโตฯ ที่เป็นคู่แข่งของ Ethereum นั่นเอง

โดยสัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนนี้ ได้แก่ เหรียญ Solana (SOL) 26.47%, Cardano (ADA) 25.12%, Avalanche (AVAX) 14.95%, Polkadot (DOT) 13.95% และ Polygon (MATIC) 7.54%

3 อันดับกองทุนของ Grayscale ที่มี AUM สูงที่สุด

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

AUM ย่อมาจาก Asset Under Management หมายถึง สินทรัพย์สุทธิที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนแต่ละกองทุน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเม็ดเงินลงทุนและความสนใจของนักลงทุนในกองทุนนั้น ๆ ได้ โดยในปัจจุบันกองทุนของ Grayscale มีจำนวนทั้งสิ้น 17 กองทุน ซึ่งกองทุนที่มี AUM สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

อันดับที่ 1 กองทุน Grayscale Bitcoin Trust

เป็นกองทุนแรกของ Grayscale และมีอายุยาวนานที่สุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 มีนโยบายลงทุนในเหรียญ Bitcoin (BTC) ซึ่งในปัจจุบันกองทุนนี้มี AUM อยู่ที่ 24,528 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 845,970 ล้านบาท

อันดับที่ 2 กองทุน Grayscale Ethereum Trust

กองทุนนี้ออกมาในช่วงปลายปี 2017 ลงทุนในเหรียญที่มี Market Cap เป็นอันดับ 2 อย่างเหรียญ Ethereum (ETH) ซึ่งในปัจจุบันกองทุนนี้มี AUM อยู่ที่ 8,774 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 302,615 ล้านบาท

อันดับที่ 3 กองทุน Grayscale Digital Large Cap Fund

เป็นกองทุนมีที่ AUM สูงที่สุดในประเภทกองทุนที่มีลักษณะการกระจายการลงทุน ก่อตั้งกองทุนนี้เมื่อปี 2018 ปัจจุบันมี AUM อยู่ที่ 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ​ 13,520 ล้านบาท

Portfolio ของ Grayscale ถือครองเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

Grayscale มีการพิจารณาและกำหนดสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในการเข้าลงทุน ซึ่งจะประกาศผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ “Assets Under Consideration and Current Products”

กองทุน Grayscale คือใคร? ลงทุนในเหรียญคริปโตฯ อะไรบ้าง?

การอัปเดตข้อมูลครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2022 โดยในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มรายชื่อเหรียญคริปโตฯ ที่สามารถลงทุนได้จำนวน 5 เหรียญ ได้แก่ เหรียญ Avalanche (AVAX), เหรียญ Algorand (ALGO)เหรียญ Cosmos (ATOM), เหรียญ Polkadot (DOT) และเหรียญ Polygon (MATIC)

นอกจากนั้น ยังมีเหรียญคริปโตฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนของ Grayscale อีกจำนวน 45 เหรียญภายใต้หัวข้อ “Assets Under Consideration” ซึ่งเหรียญดังกล่าวมีโอกาสที่เข้าไปอยู่ในรายชื่อเหรียญที่ลงทุนทุนได้ในอนาคต

กล่าวโดยสรุป Grayscale เป็นผู้ออกกองทุนที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 17 กองทุน ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการปรับพอร์ตการลงทุนอยู่เป็นประจำ โดยกองทุนที่มี AUM สูงที่สุด ได้แก่ กองทุน Grayscale Bitcoin Trust เป็นกองทุนแรกของ Grayscale และยังเป็นกองทุนที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดอีกด้วย

Zipmex

ที่มาบทความ: https://zipmex.com/th/learn/grayscale-etf/


คำเตือน

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ