แจ้งเตือน

Unlock your investment potential

About Us

“FINNOMENA” เกิดมาจากคำว่า FINANCE (การเงินการลงทุน) + PHENOMENA (ปรากฏการณ์)

ความตั้งใจของเราในการก่อตั้ง FINNOMENA คือ เราอยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ในการสร้าง ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน โดยมีเหล่ากูรูในแวดวงการเงินและการลงทุนเข้ามาแลกเปลี่ยน แชร์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านทั้งช่องทาง online และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาว และมีความเข้าใจในกลไกลการออมและการลงทุน ในแต่ละเส้นทางของแต่ละกูรู FINNOMENA เชื่อว่า หากเรานำจุดแข็งของแต่ละคนมารวมกัน จะสามารถสร้างฐานความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพที่ครบเครื่องสำหรับนักลงทุน จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในวงกว้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

ประสบการณ์ที่นักลงทุนได้รับจาก FINNOMENA ในวันนี้นับเป็นก้าวแรกเล็ก ๆ ของพวกเรา โดยเรายังคงมีแผนงานที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจ และมุ่งไปกับ Mega Trend ของอุตสาหกรรมการเงินในเรื่อง FinTech ซึ่งหมายถึงการที่เทคโนโลยี (Tech) จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคการเงิน (Fin) ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้ ก็เพื่อปลดล็อค “ศักยภาพ” ในฐานะนักลงทุน ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวคุณเองไปได้ เพราะสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่านักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ลงทุนตามคำบอกของคนอื่น แต่คือ นักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถในการลงทุนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Our Product

FINNOMENA PORT

เครื่องมือบริหารและจััดการเป้าหมายทางการเงินระยะยาวผ่านกองทุนรวม โดย FINNOMENA PORT จะแนะนำตัวอย่างการจัดพอร์ตลงทุนให้อัตโนมัติตามความเสี่ยงที่นักลงทุนเลือกพร้อมทั้งสามารถติดตามผลงานเกาะติดสถานการณ์การลงทุนปรับแผนการลงทุนตามความต้องการและสามารถรับข่าวสารได้ตลอดเวลา ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยพอร์ตของคุณจะได้รับการดูแลจากทีมกูรู FINNOMENA ในการลงทุนของคุณ สามารถใช้งาน FINNOMENA PORT ได้สองช่องทางดังนี้

FINNOMENA LIVE คือ รายการที่อัพเดตข่าวสารต่างๆได้หลายๆด้านเช่น การลงทุน, ข่าวสารบ้านเมือง, วิเคราะห์ตลาดและกองทุนต่างๆ และอัพเดตแสดงผลของพอร์ตในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงวิธีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ โดย FINNOMENA LIVE จะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ผ่านช่องทาง Facebook FINNOMENA

สัมมนากับ FINNOMENA เป็นโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับกูรู FINNOMANA ในเรื่องของการลงทุน เทคนิคต่างๆในการจัดพอร์ตและข่าวสารการวิเคราะห์ต่างๆในการลงทุน พร้อมทั้งงาน UNLOCK DAY by FINNOMENA ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมกูรู FINNOMENA ไว้ในงานเดียว โดยจะแนะนำและบอกเล่าเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนได้ความรู้และเทคนิคไปใช้

Our Partners

Our Team

เจษฎา สุขทิศ

(Fundtalk)

Co-founder

ชยนนท์ รักกาญจนันท์

(Mr.Messenger)

Co-founder

อัฐพงศ์ รัตนวีระชานน

(โอห์ม)

Chief Technology Officer

ณพวัฒน์ มุกตพันธุ์

(แก๊บ)

Chief Experience Officer

ธนบดี วิธีธรรม

(ก้าว)

Managing Partner