All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รีวิว

 • ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้น ส่วนทองคำทำจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนกรกฎาคม
 • กรกฎาคม 2020: ผลการดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และเรามีสัดส่วนในตราสารหนี้อยู่ 30%
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: แพ้หุ้นโลก แต่มีจุดขาดทุนสูงสุด (Drawdowns) ที่ต่ำกว่า
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: เมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดหุ้นโลก พอร์ต All Weather Strategy มีความผันผวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: พอร์ตการลงทุนนี้มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก ในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ตั้งแต่ก่อตั้ง: AWS มักจะทำผลงานได้เหนือกว่า เมื่อหุ้นโลกเผชิญภาวะร่วงหนัก

มุมมอง

 • มุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมืดมน
 • เรายังคงโฟกัสกับการปกป้องความเสี่ยงขาลง

รีวิว: ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม

 • ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ยังปรับตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม
 • ยกเว้นก็แต่ตลาดยุโรปพัฒนาแล้ว และตลาดญี่ปุ่น ที่ปรับตัวลงเล็กน้อย
 • ตลาดที่แข็งแกร่งสุดคือตลาดเกิดใหม่และเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ครับ

รีวิว: หุ้นญี่ปุ่นที่ถือเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตนั้น ทำผลงานได้แย่ที่สุด

 • ในการปรับพอร์ตล่าสุด เราต้องการเพิ่มสัดส่วนหุ้นเพียงเล็กน้อย แต่ให้น้ำหนักกับหุ้นสหรัฐฯ ไม่มาก
 • หุ้นเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ยังคงทำผลงานได้ดีในเดือนกรกฎาคม 2020 เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้
 • แม้หุ้นญี่ปุ่นจะยังคงถูก แต่กลับทำผลงานได้แย่สุดในเดือนกรกฎาคม ไม่ต่างจากช่วงเดือนมิถุนายน

รีวิว: ผลตอบแทนตราสารหนี้ยังคงนิ่ง ดังที่คาดไว้ครับ

 • ตอนนี้สัดส่วนตราสารหนี้ของเราอยู่ที่ 30% ซึ่งเราก็ยังถือแค่ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศไทยเท่านั้น แทนที่จะถือผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐโลก และตราสารหนี้ภาคเอกชน
 • เหตุผลหลักที่เราคงสัดส่วนตราสารหนี้ในระดับสูงก็คือเพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง ตั้งแต่นั้นมา ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลไทยที่เราสับเปลี่ยนเข้าไปถือก็ยังคงนิ่ง

รีวิว: กลุ่มโภคภัณฑ์ยังคงฟื้นตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม

 • ก่อนหน้านี้เราได้ปรับสัดส่วนโภคภัณฑ์ออกทั้งหมด และก็ยังคงเป็นเช่นนั้น
 • ในเดือนกรกฎาคม ราคาโภคภัณฑ์ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนโดยโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรม
 • โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลล่าร์ที่อ่อนตัว และอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่ต่ำลง ในขณะที่โลหะอุตสาหกรรมนั้นได้แรงส่งจากอุปสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศจีน
 • กลุ่มโภคภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์ (Soft Commodities) ก็ได้รับผลดีเช่นกัน

รีวิว: ทองคำแตะจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนกรกฎาคม

 • สัดส่วนทองคำในพอร์ตของเรายังคงไว้ที่ 30% ครับ
 • ความไม่แน่นอนที่ยังดำรงต่อไปนั้นเป็นปัจจัยหนุนความต้องการการลงทุนในทองคำ
 • ทองคำแตะจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนกรกฎาคม 2020

กรกฎาคม 2020: ผลการดำเนินงานไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และเรามีสัดส่วนในตราสารหนี้อยู่ 30%

All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รูปที่ 1: รูปเปรียบเทียบผลตอบแทน AWS กับสินทรัพย์อื่น ๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 .. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • AWS: แพ้หุ้นโลกไป 4%
 • ทองคำ: ทำผลงานได้ดีที่สุด
 • ตราสารหนี้: ยังคงนิ่ง
 • เอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น): เป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีอันดับสอง
 • ญี่ปุ่น: เป็นหุ้นที่ทำผลงานแย่สุดในเดือนกรกฎาคม 2020

ตั้งแต่ก่อตั้ง: แพ้หุ้นโลก แต่มีจุดขาดทุนสูงสุด (Drawdowns) ที่ต่ำกว่า

All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รูปที่ 2: เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง AWS และ MSCI World
ข้อมูล ณ วันที่ 31 .. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • พอร์ต All Weather Strategy โดยส่วนใหญ่มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 45-65% และลงทุนในทองคำ 25%
 • ตั้งแต่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา สัดส่วนคือหุ้น 40% ตราสารหนี้ 30% และทองคำ 30%
 • การมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่ต่ำกว่าในเชิงเปรียบเทียบ ช่วยลดความรุนแรงของการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ที่มีหุ้นเพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ก่อตั้ง: เมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดหุ้นโลก พอร์ต All Weather Strategy มีความผันผวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รูปที่ 3: ความผันผวนของแต่ละสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 .. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ความผันผวนของพอร์ต AWS นั้นมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของความผันผวนหุ้นโลก
 • สัดส่วน 25-65% ในหุ้นช่วยลดความผันผวนลง
 • ทองคำไม่มีความสัมพันธ์กับหุ้น จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ต AWS

ตั้งแต่ก่อตั้ง: พอร์ตการลงทุนนี้มีการปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก ในช่วงเวลาเดียวกัน

All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รูปที่ 4: ผลดำเนินงานของ 10 วันที่แย่ที่สุดของหุ้นโลก เทียบกับ AWS
ข้อมูล ณ วันที่ 31 .. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ลักษณะที่โดดเด่นของ AWS คือ ตั้งเป้าให้ปรับตัวลงน้อยกว่า ยามตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง
 • นับตั้งแต่ก่อตั้งพอร์ต เมื่อดูข้อมูลของ 10 วันที่ตลาดหุ้นมีผลตอบแทนย่ำแย่ที่สุด พบว่าผลตอบแทนของ AWS ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลกในวันนั้น
 • ส่วนใหญ่เป็นเพราะสัดส่วนหุ้นที่น้อย และการกระจายลงทุนในทองคำ

ตั้งแต่ก่อตั้ง: AWS มักจะทำผลงานได้เหนือกว่า เมื่อหุ้นโลกเผชิญภาวะร่วงหนัก

All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รูปที่ 5: เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน AWS และ MSCI World ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 .. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ผลการดำเนินงานของ AWS เหนือกว่าหุ้นโลกที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม 2020 กุมภาพันธ์ 2020 พฤษภาคม 2019 และ สิงหาคม 2019 ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นโลกร่วงหนักสุด ๆ
 • ทองคำและตราสารหนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ช่วงที่ตลาดปรับตัวลง

มุมมอง: ความเสี่ยงของสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่

 • การอัดฉีดเงินปริมาณมหาศาลของ Fed เป็นตัวสูบฉีดตลาดหุ้นสหรัฐฯ
 • การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนั้นเพิ่มความไม่แน่นอนในสหรัฐฯ
 • ดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่อ่อนตัว สะท้อนให้เห็นภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 และการประท้วง
 • หากดูจากค่าเงิน เหมือนตลาดจะคาดหวังให้ยุโรปและญี่ปุ่นทำได้ดีกว่านี้ และฟื้นตัวได้เร็วกว่านี้
 • เรายังคงมุมมองเดิม ที่ว่ามูลค่าหุ้นสหรัฐฯ นั้นสูงเกินไป ทางด้านปัจจัยพื้นฐานก็ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

มุมมอง: มุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมืดมน

 • เช่นนั้นเอง เรายังคงมองว่ากลุ่มโภคภัณฑ์นั้นไม่น่าสนใจ แม้ว่าค่าเงินดอลล่าร์ที่อ่อนตัวจะช่วยหนุนสินทรัพย์ชนิดนี้ในระยะสั้นก็ตาม
 • การฟื้นตัวแบบสมบูรณ์ภายหลังการปิดตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด-19 อาจใช้เวลานานมาก
 • เรามองว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตแข็งแกร่งสุดหลังโควิด

มุมมอง: เรายังคงโฟกัสกับการปกป้องความเสี่ยงขาลง

 • เรายังคงโฟกัสในการป้องกันความเสี่ยงขาลง แม้ว่านั่นจะหมายถึงการแพ้ให้กับหุ้นโลกก็ตาม
 • แม้ว่าจะสามารถควบคุมโควิด-19 และเปิดเศรษฐกิจได้แล้ว ความกังวลมากมายก็ยังคงอยู่
 • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การว่างงานในวงกว้าง และปัญหาหนี้ก็จะยังคงอยู่

สรุป FVMR แต่ละภูมิภาค

All Weather Strategy กรกฎาคม 2020: ทองคำทำ All-Time High ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของพอร์ต

รูปที่ 6: สรุป FVMR หุ้นแต่ละกลุ่มประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 .. 2020 (ที่มา: A.Stotz Investment Research, Refinitiv)

 • พื้นฐาน (Fundamentals): หุ้นสหรัฐฯ มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE (Return on Equity) สูงที่สุด
 • มูลค่า (Valuation): ตลาดเกิดใหม่มี PE (Price-to-Earnings) ต่ำสุด และญี่ปุ่นมี PB (Price-to-Book) ต่ำสุด
 • แนวโน้ม (Momentum): ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากที่สุดภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา
 • ความเสี่ยง (Risk): ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และญี่ปุ่น มีอัตราหนี้สินต่อทุน (Gearing) ต่ำที่สุด

สรุป รีวิวพอร์ต All Weather Strategy ประจำเดือนกรกฎาคม 2020

 • All Weather Strategy ทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่าหุ้นโลกในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
 • เรายังคงโฟกัสกับการป้องกันความเสี่ยงขาลงด้วยสัดส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ 30% และทองคำที่ 30%
 • ทองคำได้ช่วยสร้างผลตอบแทนให้พอร์ต และกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำผลงานดีสุดในเดือนกรกฎาคม

Andrew Stotz

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน All Weather Strategy สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้

ผ่านมือถือ/Tablet >>แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA

**All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจสร้างแผนการลงทุน สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-andrew-all-weather-create/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ