ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities ประจำเดือนตุลาคม: ลดสัดส่วน Cloud เพิ่มเงินสด
หลังการประกาศงบ Micron บริษัทผลิตชิพซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของ data center เมื่อวันที่ 29 กันยายน โดยรายได้ของ Micron แย่กว่าที่เราคาดและผู้บริหารยังคาดการณ์ว่าช่วง 6 เดือนต่อจากนี้จะแย่ลงกว่าเดิม เรามองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะ demand ต้องการใช้ Cloud และ data center ลดลงอย่างรวดเร็วจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

BottomLiner จึงจำเป็นต้องลดสัดส่วน TCLOUD ลงทั้งหมด แล้วมาถือเงินสดเพิ่มขึ้น KFSMART โดยโอกาสถัดไปที่กำลังพิจารณาคือการลงทุนในจีนรับการเปิดเมืองเต็มรูปแบบ

ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities ประจำเดือนตุลาคม: ลดสัดส่วนกองทุน Cloud เพิ่มกองทุนเงินสด

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ Optimal Megatrend Opportunities (OMO) by BottomLiner

ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ โดย BottomLiner ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-bottomliner

BottomLiner

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”