ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในสหรัฐฯ ดูดีขึ้น เพราะ FED มีการเปลี่ยนมุมมองว่า จะเริ่มลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น เปลี่ยนจากจะลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปีหน้า เป็นช่วงต้นปีแทน (แสดงถึงตลาดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเริ่มแย่จนต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนั้น) 

แต่ในทางกลับกันตัวเลขการจ้างงานสหรัฐยังคงดูดีอยู่ จึงถือเป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นในขณะนี้ ประกอบกับหมดห่วงเรื่องราคาน้ำมัน เพราะสงครามใน Israel ไม่ได้ลุกลามอย่างที่คาด

สำหรับเทรนด์การพัฒนา AI ยังคงดีต่อเนื่อง โดยหลายบริษัททั้งใหญ่และเล็กหันมาอัดงบลงทุนในส่วนนี้กันเพิ่ม รวมถึงกลุ่มอสังหาฯ ที่จะได้ผลดีจากการที่ FED เริ่มลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิด

เราจึงมองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการกลับมาลงทุนในหุ้นเพิ่ม จึงเลือกออกจากกองทุนน้ำมัน KT-Energy (-10%) และกองทุนคล้ายเงินสด KFSMART (-20%)

มาลงทุนในกองทุนอิงตามดัชนีตลาดหุ้น Nasdaq อย่าง SCBNDQ(A) (10%) เปลี่ยนมาลงทุนในกองทุน SCBROBOA (10%) (ที่เน้นลงทุนใน Tech ทั้ง Hardware และ Software ที่ได้ผลประโยชน์จาก AI เช่น Synopsys, ASML, Saleforce, Google เป็นต้น)

นอกจากนี้ เรายังแบ่งสัดส่วนอีก 10% ไปลงทุนในกองทรัสต์ (REITs) TUSREIT ที่เน้นลงทุนใน Data Center และเสาสัญญาน 4G/5G

ปัจจุบันกลยุทธ์ OMO จะเปลี่ยนสัดส่วนเป็น ตราสารทุน 61%, ตราสารหนี้ 24% และ Reits 19% โดยนำเอา KT-ENERGY ออก 10%, KFSMART ออก 20%, และหันไปลงทุน SCBROBOA 10%, SCBNDQ(A) 10%, REITs 10%

ปรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities

ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ โดย BottomLiner

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-bottomliner

บทความโดย BottomLiner สำหรับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities (OMO) ที่ FINNOMENA FUNDS เท่านั้น 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2023


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299