แจ้งเตือน

วางแผนเกษียณ ด้วยแผนการลงทุนสร้างกระแสเงินสด

แผนการลงทุน  Global Income Focus (GIF)

ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และคาดหวังผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาว โดยตั้งเป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return 5-6% ต่อปี (Total Return คือ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสด รวมกับส่วนต่างราคาซื้อขาย)

ปรึกษาผู้แนะนำการลงทุน (Investment Advisor) ได้ที่นี่!

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจัดพอร์ตลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน ซึ่งในบางครั้ง โมเดลพอร์ตที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาจจะไม่ใช่โมเดลพอร์ตที่ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังมากที่สุด เนื่องด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถทนการขาดทุนมากๆในระยะเวลาสั้นๆได้ ดังนั้นการเลือกโมเดลพอร์ตให้เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้ปลายทางการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จแล้ว ระหว่างทางการลงทุน จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจกับการลงทุนนั้นๆ อีกด้วย

ชยนนท์ รักกาญจนันท์

CHIEF ADVISORY OFFICER & CO-FOUNDER

แผน GIF สร้างกระแสเงินสดได้อย่างไร?

FINNOMENA  คัดเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายปันผล หรือไม่ และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ข้อดีคือ ค่าขายหน่วยลงทุนที่ขายออกมา ถือเป็น Capital Gain ที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท
เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน

ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
30%
25%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า...กับ FINNOMENA​​

วิเคราะห์

เป็นกลาง

กลั่นกรองกลยุทธ์โดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและกูรูทางการเงินกว่า 80 ท่าน พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดจากธนาคารและบริษัทจัดการที่เสนอขายกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

ดูแล

...ใกล้ชิด

ด้วยทีมงานที่ปรึกษาการลงทุน ที่ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลลัพธ์การลงทุนของคุณอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนทันที โดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว เมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองการลงทุน

ปลอดภัย

เท่ากับธนาคาร

เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนรวมจากธนาคารโดยตรง

ปรึกษาผู้แนะนำการลงทุน (Investment Advisor)

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริการสำหรับนักลงทุน FINNOMENA

ลงทุนเริ่มต้น

5,000 บาท

 • เปิดบัญชีลงทุนรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย
 • พอร์ตการลงทุนแบบสม่ำเสมอรายเดือน (Monthly Investment)
 • บริการที่ปรึกษาการลงทุนครั้งแรก
  (สำหรับเงินลงทุน 1 ล้านบาทขึ้นไป)
 • บทความพิเศษสำหรับสมาชิก

Private Wealth

เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีทีุ่ด

 • สำหรับเงินลงทุน 3 ล้านบาทขึ้นไป
 • วางแผนพอร์ตการลงทุนกับที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
 • บริการติดต่อเพื่อแจ้งเตือนการปรับพอร์ตการลงทุน
 • สัมมนาพิเศษจาก FINNOMENA

Private Banking

ที่สุดของบริการด้านการลงทุน

 • สำหรับเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • ออกแบบพอร์ตลงทุนแบบพิเศษเฉพาะคุณ
 • เข้าถึงผลิตภัณฑ์และการวางแผนการลงทุนที่ดีที่สุดจาก FINNOMENA
 • เข้าพบและพูดคุยกับที่ปรึกษาการลงทุนเพื่ออัปเดตมุมมอง
 • สัมมนาพิเศษจาก FINNOMENA

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด​ 4-5% ต่อปี

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเหล่ากูรูทางการเงินชั้นนำได้ร่วมกันทำหน้าที่ “ปลดล็อค” ศักยภาพการลงทุนและยกระดับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและเริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการผ่านกองทุนรวม

FINNOMENA ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”  ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐฯ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 70 ล้านคน มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 180,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน

วิเคราะห์เป็นกลาง

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พันธมิตรของเรา

คำถามที่พบบ่อย

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 700 กองทุนจาก 19 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน คุณจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที ผ่านแพลตฟอร์มและที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

แผนการลงทุน GIF จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ลูกค้าจะได้รับกระแสเงินสดในรูปแบบของการขายคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และปันผลของกองทุน (Dividend)

รายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (ส่วนต่างราคา) ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รายได้ในรูปแบบของเงินปันผลเป็นรายได้ที่นักลงทุนจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จะได้รับกระแสเงินสด ตามนโยบายกองทุนที่ลงทุน บางกองทุนจ่ายปันผลเป็นรายเดือน บางกองทุนมีการขายคืนอัตโนมัติเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ทางฟินโนมีนาจะพยายามคัดเลือกกองทุนที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน GIF เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด

แผนการลงทุน GIF เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ตแบบกระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสมดุลพอร์ต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน คุณจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา

 • แจ้งเตือนผ่าน App Notification
 • แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
 • แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
 • อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
 • สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย 

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด (ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อ Investment Advisor ได้ที่ 02-026-5100 กด 2 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต