SSF SSF SSF กองทุนภาษีน้องใหม่ทดแทน LTF ที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อให้เรียกยากกว่าเดิม แต่ยังมีรายละเอียดสำคัญ ๆ ที่แตกต่างกันอีกมากมาย วันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันในโค้งสุดท้ายของการวางแผนภาษี!

คัมภีร์มหากาพย์กองทุน SSF กองไหนดี ต้องซื้อไหม ซื้อได้เท่าไร? สุดยอดกองทุนลดหย่อนภาษีปี 2563

นโยบายและเงื่อนไขของ SSF

 • สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ หุ้นต่างประเทศ หรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ลงทุนมากขึ้น
 • ขยายสิทธิการซื้อขั้นสูงสุดเป็น ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท
 • ทว่าวงเงินเพดานขั้นสูงในการซื้อ SSF จะถูกนำไปคำนวณรวมกับกลุ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ เช่น Provident fund, RMF, กบข., ประกันบำนาญ อีกทีนึง ว่าเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • จะขายคืนหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อมีระยะเวลาครบ 10 ปีเป็นต้นไปเท่านั้น
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำ และไม่บังคับลงทุนต่อเนื่องทุกปี

อ่านเพิ่มเติม คัมภีร์มหากาพย์กองทุน SSF กองไหนดี ต้องซื้อไหม ซื้อได้เท่าไร?

SSF แนะนำโดย FINNOMENA

 • เซ็ตกองทุน SSF ที่ทาง FINNOMENA แนะนำจะได้แก่
 • ONE-UGG-ASSF มี Master Fund เหมือนกองทุนยอดฮิตอย่าง ONE-UGG-RA ซึ่งก็คือ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund  โดยจุดแข็งของกองแม่กองนี้ก็คือการคัดเลือกหุ้นทั่วโลกแบบ Bottom up เจาะศักยภาพของหุ้นรายตัวแบบผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ลงทุนจริงๆ ไม่ได้อาศัยแค่มุมมองทางเศรษฐกิจและการเงิน
 • KFGBRANSSF ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าแบรนด์ที่ดีและเข้มแข็ง มักเป็นหุ้นบริษัทที่เรา ๆ ได้ยินชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน อย่างเช่น Microsoft, Visa, P&G เป็นต้น เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความผันผวนสูง
 • ONE-ALLCHINA-ASSF เน้นลงทุนในหุ้นจีน ซึ่งแนวทางการคัดเลือกหุ้นของกองก็เป็นแบบ Bottom up เน้นวิเคราะห์ศักยภาพภายในกิจการเป็นหลัก โดยสัดส่วนใหญ่ขณะนี้ก็จะเป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี เช่น Alibaba และ Tencent เป็นต้น
 • PRINCIPAL-iPROPEN-SSF ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิ่งที่น่าสนใจสำหรับกองอสังหาก็คืออัตราปันผลที่น่าสนใจ แสดงถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้

อ่านเพิ่มเติม โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

ที่สำคัญ…

 • เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนต้องศึกษาข้อมูลสำคัญของแต่ละกองให้มากกว่านี้ก่อน จะหา Fund Fact Sheet มาอ่านเอง หรือ จะเสิร์ชชื่อกองทุนในแอปฯ FINNOMENA ดูก็ได้ จะมีบริการย่อยข้อมูลสำคัญของกองทุนให้อ่านกันแบบเข้าใจง่าย ๆ
 • อย่าลืมทบทวนแผนภาษีด้วยการลองคำนวณเงินได้ ค่าใช้จ่าย และสิทธิลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง และกำหนดงบการซื้อที่จะไม่ทำให้แผนการเงินเรื่องอื่น ๆ อึดอัดจนเกินไป

โทษที่จะได้รับ หากทำผิดเงื่อนไข SSF

 • ถ้าซื้อเกินจากที่กฎหมายกำหนด เมื่อลงทุนครบ 10 ปีแล้ว กำไรที่ได้จากส่วนที่ซื้อเกินก็จะถูกนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี
 • ถ้าซื้อแล้วลงทุนไม่ถึง 10 ปี แล้วดันขายออกมา นอกจากจะต้องนำกำไรไปคำนวณเพื่อเสียภาษีแล้ว ก็จะต้องคืนเงินภาษีที่เคยได้รับลดหย่อนไป พร้อมด้วยเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน

ซื้อกองทุน SSF-RMF ผ่าน FINNOMENA

สำหรับลูกค้าใหม่ อ่านวิธีเปิดบัญชีซื้อกองทุน Tax Saving เพิ่มเติม คลิก
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
สำหรับลูกค้าเก่า เปิดแอปพลิเคชั่น แล้วเลือกสร้างแผน “Tax Saving” ได้เลย

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Inbox:    FINNOMENA
LINE:    @FINNOMENAPORT
เบอร์โทรศัพท์:   02 026 5100

อ่านเพิ่มเติม ซื้อ SSF-RMF กับ FINNOMENA โอกาสทำกำไรพร้อมลดหย่อนภาษี


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม