อัปเดตพอร์ต GMAI

Growth Momentum AI (GMAI) GURUPORT โดยทีมงาน Deepscope รีบาลานซ์ปรับพอร์ตรอบล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 

ระบบ AI ทำผลงานหรู คัดเลือกกองทุนกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามาหลายตัว ก่อนที่เทรนด์หุ้นเทคโนโลยีกลับมาพุ่งแรง 

อ่านเพิ่มเติม – ปรับพอร์ต Growth Momentum AI ลุยกระแสการกลับมาของกลุ่มเทค

การคัดเลือกในรอบที่ผ่านมา ได้ประกอบไปด้วยกองทุน KFGTECH-A, LHSEMICON-A, PRINCIPAL GCLOUD-A, LHINNO-A และ TNEXTGEN-A 

ที่ allocation ในสัดส่วน 20% equal-weight เท่า ๆ กัน ซึ่งผลตอบแทนล่าสุดทำผลงานได้ยอดเยี่ยม ให้อัตราผลตอบแทนเกิน 10% ทุกกอง

อันดับ 1 KFGTECH-A +20.98%

อันดับ 2 LHSEMICON-A +18.47%

อันดับ 3 PRINCIPAL G-CLOUD-A +15.93%

อันดับ 4 LHINNO-A+15.84%

อันดับ 5 TNEXTGEN-A +15.31%

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่างนี้

GMAI PORT ผลงานแกร่ง

ที่มา: Deepscope ข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลง NAV ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2566 | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับรอบรีบาลานซ์ถัดไปของพอร์ต GMAI คือวันที่ 29 มิถุนายนนี้ มาติดตามกันว่า AI จะเลือกกลุ่มเทคโนโลยีต่อหรือพอแค่นี้

สำหรับใครที่สนใจ GURUPORT GMAI สามารถเลือกใช้งานได้ใน website/app FINNOMENA ได้เลยครับ

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope

บทความโดย Deepscope สำหรับพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ที่ FINNOMENA เท่านั้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299