ปรับพอร์ต Growth Monmentum AI ประจำเดือนกันยายน: ปรับพอร์ตรับโมเมนตัมครั้งใหม่

คำอธิบายประกอบการจัดพอร์ตล่าสุด (รอบ 26 ก.ย. 65)

GMAI ปรับพอร์ตรอบใหม่ คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น ทีมงาน Deepscope GURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนและ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้ (ทุกกองทุนได้รับสัดส่วน 20% เท่ากัน)

  1. K-ENERGY ลงทุนหุ้นในดัชนีธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
  2. PRINCIPAL GCLEAN-A ลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด iSharesGlobal Clean Energy
  3. LHFL ลงทุนในตราสารทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตในธุรกิจหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี
  4. TISCOLAF ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Latin America 40 ETF
  5. KF-LATAM ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นบริษัทในภูมิภาคลาตินอเมริกา

ซึ่งผลการประเมินโมเมนตัมในช่วงเวลาที่ผ่านมาAI พบว่าเป็นกองทุนเหล่านี้ทำผลตอบแทนได้ดี มีโมเมนตัมที่จะโตต่อไป และเป็นโอกาสที่ดีเพื่อการเข้าลงทุน

อธิบายเพิ่มเติมในด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

K-ENERGY: ราคาพลังงานยังคงผันผวน แต่ด้วยแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของสงครามรัสเซีย-ยูเครน บวกกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวที่มีความต้องการใช้พลังงานมาก ปัจจัยเหล่านี้ก็ยังคงน่าจะผลักดันให้ราคาพลังงานยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไป เหมาะสมกับการลงทุนในสภาวะเงินเฟ้อสูง โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7

PRINCIPAL GCLEAN-A: กำลังมีกระแสเงินไหลเข้าธุรกิจ Clean Energy ETF ในสหรัฐฯ หลังมีการผ่านกฎหมายให้ประโยชน์กับธุรกิจพลังงานสะอาดช่วยให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนในกลุ่มนี้มากขึ้น รวมถึงมาตรการตอบโต้ของรัสเซียทำให้ยุโรปจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงจากรัสเซียโดยแผนมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดการใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งจากแนวโน้มการออกมาตรการแก้ปัญหาเงินเฟ้อของชาติมหาอำนาจในระยะสั้น สู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อตกลง Paris Agreement ในศตวรรษนี้ การลงทุนในกลุ่มหุ้นพลังงานสะอาดทีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อเนื่องนับว่าเป็นอีกธีมการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

LHFL: ผลจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหลายประเทศมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นและจากสัญญาณการเปิดเมืองและเปิดประเทศเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว ส่งผลให้หุ้น Growth และพื้นฐานดี มีโอกาสกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง เป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยกองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5

TISCOLAF และ KF-LATAM: ก่อนหน้านี้การลงทุนในภูมิภาคละตินอเมริกาค่อนข้างจะถูกมองข้าม แต่ก็มีหลายการวิเคราะห์มองว่าภูมิภาคนี้ยังมีความน่าสนใจในบางส่วน โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตคอมโมดิตี้ที่สำคัญ อีกทั้งยังทำผลตอบแทนได้ดีในปี 2565 มองไปข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกดีขึ้น กำไรและราคาของคอมโมดิตี้หรือการลงทุนในภูมิภาคนี้ก็ยังสามารถโตต่อได้ แต่อย่างไรก็ตามจะมีความผันผวนในระดับนึงเช่นกัน โดยทั้ง 2 กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6

ปรับพอร์ต Growth Monmentum AI ประจำเดือนกันยายน: ปรับพอร์ตรับโมเมนตัมครั้งใหม่

ที่มาสัดส่วน: Deepscope วันที่: 26 กันยายน 2022 (ทุกกองทุนมีสัดส่วน 20% เท่ากัน)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”