TMN_AliPay2

HOT NEWS DIGEST – นักวิเคราะห์จาก CLSA ให้มูลค่าบริษัท Ant financial มากกว่า Goldman Sachs ซะอีกนะ

  • Ant financial บริษัทลูกของ Alibaba Group ซึ่งทำธุรกิจด้านการเงินหลายอย่าง ที่สำคัญก็อย่างเช่น Alipay ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระสินค้าออนไลน์จากเว๊บต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน
  • เว๊บจำนวนมากได้รองรับการชำระเงินจาก Alipay เป็นที่เรียบร้อย โดยสะดวกไม่ต่างจาก Paypal
  • Ant Financial มีแผนที่จะ IPO ในปีหน้า โดย Elinor Leung นักวิเคราะห์ของ CLSA ได้ให้มูลค่าบริษัท Ant Financial นี้ไว้ กว่า 75,000 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งมากกว่าบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs ซะอีก (66,000 ล้านดอลล่าร์)
  • ถือว่าเป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นที่ Alipay ซึ่งก่อนตั้งเมื่อปี 2004 นั้นมีมูลค่ามากกว่าบริษัทเก่าแก่อย่าง GS ที่ก่อนตั้งเมื่อปี 1869 นู่น

FINNOMENA รายงาน


Jack Ma’s Finance Business May Be Worth More Than Goldman Sachs

Alipay got its start in 2004 as a way for the customers of Alibaba Group Holding Ltd. to more easily buy goods online. Now the business’s parent company may be worth $75 billion, or more than Goldman Sachs Group Inc.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-20/jack-ma-s-finance-business-may-be-worth-more-than-goldman-sachs

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง