BANK-OF-ENGLAND_2129155b

HOT NEWS DIGEST – BoE ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% ขณะที่ตลาดคิดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย

  • BoE คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% ด้วยเสียง 8-1 เสียง
  • ถือว่า Surprise ตลาดพอสมควรเนื่องจากก่อนหน้านี้  Mark Carney กล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องผ่อนคลายทางการเงินในช่วงหน้าร้อนนี้
  • ในรายงานการประชุม BoE ได้บ่งบอกเหตุผลที่ยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 เหตุผลคือ ตลาดการเงินยังคงเป็นไปได้ด้วยดีหลังการโหวต Brexit แม้จะเกิดความผันผวนบ้าง และมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัวสินผลกระทบในระยะกลางจากการลงประชามติ

FINNOMENA รายงาน


BoE surprises by holding interest rates at 0.5%, hints at easing in August

Source : CNBC 14 July 2016

The Bank of England surprised markets by holding interest rates on Thursday, despite prior guidance from Governor Mark Carney that policy easing could be forthcoming.

Markets had priced in a rate cut of 25 basis points to 0.25 percent, which would have been the first change to the key rate since 2009.

 

อ่านต่อได้ที่ : BoE surprises by holding interest rates at 0.5%, hints at easing in August

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง