Chinas-Economy

Goldman Sachs แนะ เพิ่มสัดส่วนลงทุนหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับระยะสั้น

  • GS ปรับคำแนะนำในหุ้นจีนจาก Neutral เป็น Overweight ในระยะเวลาสั้นๆนี้
  • การปรับคำแนะนำนี้ GS ให้เหตุผลว่าในช่วงสั้นๆนี้ เศรษฐกิจจีนจะเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 จากมาตรการกระตุ้นที่เพิ่งออกมา อีกทั้งด้านกำไรของบริษัทเอกชนเริ่มทรงตัว และมูลค่ายังคงเหมาะสม
  • อีกทั้งกองทุนทั่วโลกต่าง Underweight หุ้นจีนและที่ผ่านมาหุ้นจีนยังคงปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ด้วยกันเอง
  • อย่างไรก็ตามในระยะยาว GS มองเศรษฐกิจจีนยังน่ากังวล ไม่ว่าจากการขยายตัวของสินเชื่อหรือกำลังการผลิตส่วนเกินของบางอุตสาหกรรม

FINNOMENA รายงาน


Goldman Sachs upgrades Chinese stocks to overweight for short-term trades

China’s long-term economic picture remains murky, but it’s time to take a tactical overweight position on mainland stocks, Goldman Sachs says.

Goldman issued a research note on Monday upgrading Chinese equities to overweight from market-weight.

อ่านเต็มๆได้ที่ : http://www.cnbc.com/2016/09/12/goldman-sachs-upgrades-chinese-stocks-to-overweight-for-short-term-trades.html

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง