35128soros-large

HOT NEWS DIGEST – Soros เจ้าเก่าถล่มเงินปอนด์ เตือนหากเกิด Brexit จะเกิดผลกระทบหนักต่ออังกฤษมากกว่าปี 1992!!

  • เจ้าเก่า George Soros เตือนว่า Brexit จะมีผลต่อค่าเงิน, การลงทุน และตลาดแรงงานของประเทศอังกฤษอย่างหนักหน่วง
  • Soros กล่าวว่าครั้งนี้หากเกิด Brexit จะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าอย่างรุนแรงกว่า 15%  ซึ่งมากกว่าครั้งที่เคยตีค่าเงินตอนปี 1992 ซะอีก
  • เค้ากล่าวอีกว่าการอ่อนค่าของเงินปอนด์ ไม่น่าจะช่วยภาคการส่งออกเท่าไรนัก เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยให้ลงทุนหรือจ้างงานเท่าไรนัก
  • Soros ปิดท้ายว่า “Brexit จะทำให้บางคนรวยขึ้น แต่จะให้คนส่วนมากจนลง” แต่ยังสงสัยว่าคนที่จะรวยขึ้นเนี้ยคือตัวเค้าเองรึเปล่า

FINNOMENA รายงาน


Soros Warns Brexit May Cause Pound Plunge Worse Than Black Wednesday

Source : Bloomberg 21 June 2016

Billionaire investor George Soros said the pound may slump more than 20 percent against the dollar if British voters decided to leave the European Union, a devaluation bigger and more disruptive than when he profited by betting against the currency in 1992.

“Brexit would make some people very rich, but most voters considerably poorer,” Soros wrote in an op-ed published in the U.K.’s Guardian newspaper on Tuesday.

อ่านต่อได้ที่ : Soros Warns Brexit May Cause Pound Plunge Worse Than Black Wednesday

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง