กองทุนจีน

รวมกองทุนหุ้นจีนทุกกองที่มีในตลาด จัดกลุ่มให้เห็นชัด ๆ ตามประเภท ทั้ง A-Shares, H-Shares, All China, Greater China และกองทุนจีนที่มีธีมเฉพาะต่าง ๆ พร้อมสรุปคำแนะนำการลงทุน สำหรับคนที่ติดดอยจีนมานาน และคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนหุ้นจีน

– กองจีนมีเยอะมาก ถ้าไม่รู้จะเลือกยังไงดี คลิกอ่านตรงนี้ก็พอ! 

กองทุนจีนกลุ่ม A-Shares

A-Shares คือ ดัชนีหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งรวมเอาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสการเติบโตจากการบริโภค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศจีน

 • SCBCHAA (FPICK), SCBCHA, SCBCHA-SSF, SCBRMCHA
 • TMBCHEQ
 • K-CHX
 • ASP-CHINA
 • KFCSI300-A
 • B-CHINAARMF
 • KT-Ashares-A, KT-Ashares-SSF, KT-Ashares RMF
 • T-ES-CHINA A, T-ES-ChinaA-SSF, T-ES-ChinaA-RMF
 • TMB-ES-CHINA-A
 • K-CCTV-A(A)
 • MCHINAGA, MCHINAGD, MCHINASSF
 • TISCOCHA-A, TISCOCHA-SSF, TCHARMF-A
 • ABCA-A
 • SCBASHARES(A), SCBASHARES(SSF), SCBRMASHARES(A)
 • UCI, UCI-SSF

กองทุนกลุ่ม H-Shares

H-Shares คือ ดัชนีหุ้นจีนฮ่องกง ซึ่งรวมเอาบริษัทที่มีฐานธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากมีมาตรฐานทางบัญชีและความเชื่อมั่นที่สูงกว่า

 • SCBCE, SCBCE(SSF), SCBCEH,
 • KF-CHINA
 • TISCOCH, TCHRMF
 • ASP-HSI

กองทุน All China

All China คือ กองทุนหุ้นจีนที่สามารถลงทุนได้ทั้ง A-Share และ H-Share รวมถึง ADRs ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นหุ้นเทคโนโลยี

 • MCHEVO
 • KWI DRAGONGC
 • K-CHINA-A(A), K-CHINA-A(D), K-CHINA-SSF, KCHINARMF (FPICK)
 • SCBMLCAA, SCBMLCA(SSF), SCBRMMLCA
 • ASP-EVOCHINA, ASP-EVOCHINA-SSF, ASP-EVOCHINARMF
 • KT-CHINA-A, KT-CHINA-SSF, KT-CHINA RMF
 • SCBCHINA
 • B-CHINE-EQ, B-CHINESSF
 • ABCG, ABCG-SSF
 • TCHSTARP
 • UCHINA, UCHINARMF, UCHINA-SSF
 • ONE-ALLCHINA-RA, ONE-ALLCHINA-ASSF
 • TMBCOF, TMBCORMF
 • KKP CHINA-H, KKP CHINA-H-SSF
 • PRINCIPAL CHEQ-A
 • SCBCHEQA
 • LHCHINA-A, LHCHINA-D, LHCHINA-ASSF, LHCHINA-DSSF, LHCHINARMF
 • KFACHINA-A, KFACHINSSF, KFACHINRMF
 • KFCMEGA-A, KFCMEGASSF, KFCMEGARMF
 • TCHSTRATEGY

กองทุน Greater China

Greater China คือ กองทุนหุ้นที่กระจายลงทุนในจีนได้ทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน

กองทุนจีนที่มีธีมเฉพาะ

สาย Brand Value

สาย Technology

 • BCAP-CTECH
 • PRINCIPAL CHTECH-A
 • SCBCTECHA, SCBCTECH-SSF
 • TCHTECH-A, TCHTECHRMF-A. TCHTECH-SSF
 • TMB-ES-STARTECH, TMB-ES-STARTECH-RMF

 สาย Consumer

 • TCHCON

สาย Clean Energy

 • TCHCLEAN
 • P-CGREEN

สาย Mid-Small Cap.

 • DAOL-CHIG
 • ABCNEXT-SSF, ABCNEXT-SSF

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

สรุปคำแนะนำการลงทุนหุ้นจีน

กรณีที่ 1: ยังไม่เคยมีหุ้นจีนในพอร์ต

Finnomena Funds แนะนำเป็นโอกาสเข้า “ทยอยสะสม” เพื่อรับโอกาสจากการกลับมาเติบโตของเศรษฐกิจจีน ความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการหนุนตลาดหุ้น และโมเมนตัมเชิงบวกจากดัชนีที่วิ่งกลับสู่ขาขึ้น โดยมีกองทุนแนะนำดังนี้

1.) SCBCHAA สำหรับผู้ที่สนใจกองทุน A-Shares ประเภท Passive ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินต่างจากกองทุนอื่น ด้วยการ Hedged CNYTHB

2.) MEGA10CHINA-A สำหรับผู้ที่สนใจกองทุน H-Shares ที่ลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลของจีน

3.) B-CHINE-EQ สำหรับผู้ที่สนใจกองทุน All China ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด และตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเงินปันผล

4.) UOBSGC สำหรับผู้ที่สนใจกองทุน Greater China ที่ลงทุนได้ทั้งจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ด้วยวิธีตัดเลือกหุ้นที่แตกต่าง โดยใช้ AI ร่วมกับนักวิเคราะห์

กรณีที่ 2: มีหุ้นจีนในพอร์ตอยู่แล้ว

หากมีไม่เกิน 20% ของพอร์ต แนะนำใช้จังหวะนี้เข้าเก็บสะสมเพิ่มเติม ด้วยสัดส่วนจีนโดยรวมของพอร์ตไม่ควรเกิน 20% โดยสามารถถัวเพิ่มในกองทุนเดิมที่มีอยู่ หรือใช้กองทุนที่แนะนำตามแต่ละตลาดข้างต้น ได้แก่ SCBCHAA MEGA10CHINA-A B-CHINE-EQ และ UOBSGC เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้พอร์ต

แต่หากถือจีนเกิน 20% ของพอร์ตแล้ว เรายังคงแนะนำให้ถือ โดยเชื่อว่าหุ้นจีนจะค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับมา จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มข้นจริงจัง


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299