Morningstar เผยหุ้น 7 นางฟ้าแพงแล้ว! ปี 2024 ถึงเวลาของ “Value Stock”

ในปีที่ผ่านมา หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven หรือ “หุ้น 7 นางฟ้า” ซึ่งเป็นหุ้น 7 ตัวที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกระแส AI ที่นักลงทุนให้ความสำคัญ แทนที่หุ้นกลุ่มแบงก์ที่ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านความเสี่ยงเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย

โอกาสการลงทุน Value Stock ปี 2024:

  • รายงานการวิเคราะห์ของ Morningstar Direct  ภายใต้หุ้นกว่า 700 บริษัทในกลุ่ม Value พบว่า ปัจจุบันมีราคาตลาดที่ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน หรือมีอัตราส่วนของราคาซื้อขายปัจจุบันเทียบกับมูลค่าพื้นฐานอยู่ต่ำกว่า 1 เท่า
  • Dave Sekera หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดสหรัฐฯ Morningstar กล่าวว่า หุ้น Value อยู่ในภาวะที่เรียกว่า Undervalued อย่างมาก โดยเฉพาะหุ้น Value ขนาดเล็กที่มีราคาซื้อขายปัจจุบันเทียบกับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่เพียง 0.84%
  • Dave Seker กล่าวว่า หุ้น Value โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างมาก จึงเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนหุ้น Value
  • ขณะที่การลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในระดับที่แพงอย่าง Magnificent Seven มีความน่าสนใจลดลงเนื่องจากภาวะดอกเบี้ยหรือต้นทุนของเงินทุนไม่ได้อยู่ในระดับต่ำอีกต่อไป นักลงทุนจึงลังเลที่จะจ่ายเงินเพื่อลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายแพงอีกต่อไป

ความเสี่ยงการลงทุน Value Stock ปี 2024:

  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value จะขึ้นอยู่กับ “อัตราดอกเบี้ย” และ “ภาวะเศรษฐกิจ”
  • เมื่อเฟดส่งสัญญาณว่าจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ตลาดตราสารหนี้ก็ส่งสัญญาณถึงการคาดการณ์ว่าจะเกิดการลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกในช่วงเดือนมี.ค.
  • ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไร และถ้าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้การคาดการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
  • หากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง “มากกว่า” ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจกลายเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่ม Growth
  • ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลง “น้อยกว่า” ที่ตลาดคาดกาณ์หรือชะลอ จะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่ม Value

🇺🇸 กองทุนหุ้นสหรัฐฯ แนะนำโดย FINNOMENA FUNDS:

1️⃣ AFMOAT-HA

  • เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มีปราการทางธุรกิจ หรือความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูง
  • เคลื่อนไหวตามดัชนี Morningstar Wide Moat Focus Index เพื่อคาดหวังการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
  • หลักคิดการคัดเลือกหุ้นที่มีปราการทางธุรกิจ (MOAT) มี 5 อย่าง ได้แก่ มี Intangible Assets, มี Switching Cost สูง, มี Network effect, มี Cost advantage และ มี Efficient scale
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/mevt-afmoth
  • อ่านรีวิวกองทุน AFMOAT-HA เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fruhling/afmoat-ha-review-2023/

2️⃣ KFGBRAND-A

  • เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่มีความทนทานต่อวัฎจักรเศรษฐกิจ เป็นแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีอำนาจต่อรองราคา โดยแบรนด์สินค้านั้นมีฐานลูกค้าจำนวนมาก และเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund – Global Brands Fund มีกลยุทธ์แบบ Active มุ่งหวังให้ผลตอบแทนมากกว่า MSCI World Net Total Return Index
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/KFGBRAND-A 
  • อ่านรีวิวกองทุน KFGBRAND-A เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/mrserotonin/whats-more-than-return-is-kfgbrand-a/

 

อ้างอิง: https://www.bangkokbiznews.com/finance/investment/1109298


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”