รับหน่วยลงทุน TISCOSTF ฟรี! มูลค่า 1,000 บาท เมื่อลงทุนใน TISCOHD-A

อยากลงทุนหุ้นปันผลใน SETHD แบบครบ ๆ ไม่ต้องเลือกเองทีละตัว FundTalk Call แนะนำลงทุนในกองทุน “TISCOHD-A

  • กองทุน TISCOHD-A เน้นลงทุนใน SET High Dividend 30 Index เป็นหุ้นขนาดใหญ่เฉลี่ย Market Cap ต่อหุ้นประมาณแสนล้าน
  • กองทุนมี P/E ต่ำกว่าดัชนี SET ซึ่งน่าจะได้รับอานิสงส์หากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศกลับมาสนใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น
  • คัดเลือกหุ้นแบบ Active โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-up ค้นหาหุ้นที่มีกำไรและปันผลสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเติบโตของปันผลทั้งในอดีตและอนาคต
  • ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/fund-tiscohd-a
  • อ่านคำแนะนำ FundTalk Call เพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fundtalk/call-sethd-jan-2024

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน TISCOHD-A วันนี้ทาง TISCO จัดโปรโมชันสุดพิเศษ เมื่อลงทุนในกองทุน TISCOHD-A ยอดเงินลงทุนต่อคำสั่งซื้อ 500,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 1,000 บาท และสำหรับยอดเงินลงทุนต่อคำสั่งซื้อ 50,000 บาท รับฟรี หน่วยลงทุน TISCOSTF มูลค่า 100 บาท โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ก.พ. 2567 เท่านั้น

รับหน่วยลงทุน TISCOSTF ฟรี! มูลค่า 1,000 บาท เมื่อลงทุนใน TISCOHD-A

สนใจลงทุนกับ FINNOMENA FUNDS คลิก https://finno.me/get-started-ws


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ