แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

เมื่อ A.I. เข้ามาช่วยในโลกการลงทุน

3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00

ลงทะเบียนที่นี่

เมื่อ A.I. เข้ามาช่วยในโลกการลงทุน

Exclusive Seminar สำหรับลูกค้า FINNOMENA เท่านั้นหัวข้อสัมมนา: เมื่อ A.I. เข้ามาช่วยในโลกการลงทุน

ผู้บรรยาย: คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ (แบงค์ Mr.Messenger)

กำหนดการสัมมนา

13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้างาน
13:30 - 15:30 น. บรรยายหัวข้อ "เมื่อ A.I. เข้ามาช่วยในโลกการลงทุน"
15:30 - 16:00 น. ถามตอบข้อสงสัยการลงทุน
16:00 - 17:00 น. อื่นๆ

สถานที่

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ตึกธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 (ติดบีทีเอสศาลาแดง ทางออก 1)

**สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ตึกธนิยะพลาซ่า จอดฟรี 4 ชั่วโมง (รับตราประทับจาก FINNOMENA หลังเลิกงาน)**