แจ้งเตือน

งานสัมมนา

FINNOMENA

จัดทัพปรับกลยุทธ์ เมื่อปู่ SET ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,680 จุด

5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00

ลงทะเบียนที่นี่

จัดทัพปรับกลยุทธ์ เมื่อปู่ SET ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,680 จุด

Exclusive Seminar สำหรับลูกค้า FINNOMENA เท่านั้นหัวข้อสัมมนา: จัดทัพปรับกลยุทธ์ เมื่อปู่ SET ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,680 จุด

ผู้บรรยาย: คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ (Mr.Messenger)

กำหนดการสัมมนา

13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้างาน
13:30 - 15:30 น. บรรยายหัวข้อ "จัดทัพปรับกลยุทธ์ เมื่อปู่ SET ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,680 จุด"
15:30 - 16:00 น. ถามตอบข้อสงสัยการลงทุน

สถานที่

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ตึกธนิยะ พลาซ่า ชั้น 17 (ติดบีทีเอสศาลาแดง ทางออก 1)

**สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ตึกธนิยะพลาซ่า จอดฟรี 4 ชั่วโมง (รับตราประทับจาก FINNOMENA หลังเลิกงาน)**

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน