แจ้งเตือน
Finnomena Funds Hori White

FA Exclusive Port

Bas Port

“ลงทุนสุขใจ พอร์ตเสถียร เกษียณไปด้วยกัน”

พอร์ตกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับการเติบโตระยะยาว โดยเน้นความเสถียรเป็นสำคัญ

จัดทำแผนโดย
คุณธรรมวิชญ์ จิราศิลปานุรักษ์

ประวัติ & ประสบการณ์

 • จากวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งน้ำในนิคมอุตสาหกรรมมา 9 ปี แต่ด้วยความต้องการให้ตัวเองเกษียณอย่างสุขสบายในบั้นปลายชีวิต จึงศึกษาเรื่องการลงทุนและการทำแผนเกษียณอย่างจริงจัง
 • ด้วยความชอบและหลงไหลในการทำแผนเกษียณ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการเกษียณแต่ไม่มีเวลาศึกษาและติดตามการลงทุนด้วยตนเอง จึงได้ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอิสระเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบและได้ช่วยผู้อื่นในเรื่องเกษียณและการลงทุนไปในเวลาเดียวกัน
 • ทั้งนี้ได้ร่วมงานกับ บลน.ฟินโนมีนามาตั้งแต่ปี 2564 และยังได้รับรางวัล Finnomena TOP AUM PERFORMANCE มาแล้ว 3 ปีซ้อน (ปี 2564-2567) ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์และสะท้อนการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนอีกด้วย
 • ประสบการณ์
  -วางแผนแผนเกษียณและแผนลงทุนให้แก่ลูกค้ามามากกว่า 500 แผน
  -ปัจจุบันให้การดูแลลูกค้ามากกว่า 200 คน*
  -จำนวนเงินที่อยู่ในการดูแลมากกว่า 290 ล้านบาท*
* ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประเภทใบอนุญาต

 • ผู้วางแผนการลงทุน 093639

**หมายเหตุ: FA Exclusive Port เป็นคำแนะนำจากผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กลต. และมีไว้เพื่อเสนอแก่ลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ พอร์ตนี้มิได้เป็นคำแนะนำจาก บลน.ฟินโนมีนา แต่อย่างใด

เงินลงทุน
ขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
ขั้นต่ำครั้งต่อไป 25,000 บาท

เป้าหมายต่อปีโดยเฉลี่ย
6 %

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง กลาง – สูง

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ
8-10 ปี

วันเริ่มจัดตั้งพอร์ต
17 พฤษภาคม 2567

นโยบายการจัดพอร์ต

 • สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีพื้นฐานสำคัญมาจาก ดัชนีชี้วัด(ACWI) ข้อมูลทางสถิติ และนโยบายกองทุนที่เน้นการเติบโตระยะยาว จะลงทุนในหุ้นทั่วโลก REIT และตราสารหนี้ เน้นถือยาวไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตราบที่กองทุนนั้นๆยังคุณภาพดี คาดหวังผลตอบแทนขั้นต่ำ 6% ต่อปีในระยะเวลา 8-10ปี (ไม่ใช่การการันตี)

แนวทางการคัดเลือกกองทุนที่ใช้ในแผน

 • สำหรับกองทุนที่เป็น Active Fund และ Passive Fund เลือกกองทุนที่โตไปพร้อมกันกับดัชนีชี้วัด (MSCI ACWI) เน้นความมีเสถียรภาพ เจาะรายละเอียดการคัดเลือกแบบ Bottom Up กองทุนนั้นต้องลงทุนในหุ้นที่เติบโต งบการเงินยอดเยี่ยม โดยให้ความสำคัญกับงบกระแสเงินสดเป็นสำคัญ

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

 • มีมุมมองการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้เงินเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด(ไม่มีปันผล)
 • เชื่อในการถือกองทุนที่เลือกมาแล้วว่าคุณภาพดี  ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเกษียณ หรือมีเป้าหมายลงทุนสะสมจนเป็นเงินก้อนใหญ่ในระยะยาว

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้