แจ้งเตือน

อัปเดตการขยายเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

โดยปกติแล้ว กองทุนรวมที่สามารถทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของฟินโนมีนาจะมีเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ 2 ช่วงเวลาคือ

1. กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศไทยปิดรับคำสั่งซื้อที่เวลา 14.00 น.
2. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ปิดรับคำสั่งซื้อที่เวลา 11.00 น.

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ฟินโนมีนาได้เปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางกองทุน โดยขยายช่วงเวลาจากเดิมที่ปิดรับคำสั่งซื้อเวลา 11.00 น. ให้เป็น 14.00 น. ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อกองทุนดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

บลจ. วรรณ

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. ยูโอบี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชียน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

บลจ. แอสเซท พลัส

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

บลจ. พรินซิเพิล

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. ทหารไทย อีสต์สปริง

กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อิสท์สปริง Asia Active Equity

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. กสิกรไทย

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลธ์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

บลจ. กรุงไทย

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. กรุุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. ไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดจ่ายเงินปันผล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. ภัทร

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. บัวหลวง

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

กองทุนบัวหลวงหุ้นเอเซีย

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 14:00 น.

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ : 14:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขายคืน : 11:00 น.

อ้างอิงประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ