FINNOMENA Tactical Call : หุ้น Blockchain หลังราคา Bitcoin ทะลุแนวต้าน $45,000

หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ราคา Bitcoin เริ่มฟื้นตัวพร้อมทั้งยกระดับราคาต่ำสุดขึ้นมาต่อเนื่อง และเมื่อเช้านี้ (28/03/2022) ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญที่ 45,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ เป็นการสะท้อนว่ากลุ่มอุตสาหกรรม Blockchain เริ่มกลับมาฟื้นตัวเช่นกัน

FINNOMENA Tactical Call : หุ้น Blockchain หลังราคา Bitcoin ทะลุแนวต้าน $45,000

รูปที่ 1 กราฟราคา Bitcoin I Source: tradingview as of 28/03/2022

FINNOMENA Investment Team จึงตรวจสอบข้อมูลกองทุนพบว่ากองทุน ASP-DIGIBLOC มีการลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรม Blockchain อีกทั้งยังมีค่า Correlation ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมากับราคา Bitcoin สูงถึง 0.92 จึงทำให้ FINNOMENA Investment Team แนะนำให้เข้าลงทุนกองทุน ASP-DIGIBLOC ในรูปแบบ Tactical Call ดังนี้

FINNOMENA Tactical Call :

แนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบเก็งกำไร ในกองทุน ASP-DIGIBLOC โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนกองทุน ASP-DIGIBLOC โดยอ้างอิงระดับราคา Bitcoin ภายในโซน 44,500 – 48,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ มีเป้าหมายการ Take Profit 2 จุด คือ 51,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ (Upside 8.37%) ซึ่งตรงกับจุด Fibonacci Retracement 50% และ 55,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ Fibonacci Retracement 61.8% (Upside 17.45%) สำหรับการกลับตัวระยะยาว และ Fibonacci Projection 161.8% สำหรับขาขึ้นคลื่นลูกที่ 3

2. ที่ระดับราคา Bitcoin เกินกว่า 48,500 จุด เป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าลงทุนกองทุน ASP-DIGIBLOC (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน 

ตัวอย่างเช่น 

  • ระดับราคา Bitcoin ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 48,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ในวันที่ 4 เมษายน 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อกองทุน ASP-DIGIBLOC (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
  • หรือระดับราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 48,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ในวันที่ 30 มีนาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อกองทุน ASP-DIGIBLOC (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อระดับราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 48,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ถึงแม้ราคา Bitcoin จะกลับลงมาต่ำกว่า 48,500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อกองทุน ASP-DIGIBLOC (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อระดับราคา Bitcoin ต่ำกว่า 42,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ(downside -10.52%)

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ASP-DIGIBLOC

FINNOMENA Tactical Call : หุ้น Blockchain หลังราคา Bitcoin ทะลุแนวต้าน $45,000

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-DIGIBLOC I Source: assetfund.co.th as of 28/03/2022, Fund Fact Sheet As of 28/02/2022

กองทุนเป็นระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ซึ่ง DAPP เป็น ETF ที่บริหารแบบ Passive ให้เคลื่อนไหวตามดัชนีเปรียบเทียบอย่าง MVIS Global Digital Assets Equity Index ซึงมีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับ Bitcoin อยู่ที่ระดับ 0.791 เหมาะแก่การเข้าลงทุนเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นบนการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin

ขณะที่กองทุน ASP-DIGIBLOC มีสัดส่วนการลงทุนตรงไปยังหุ้น Blockchain นอกเหนือจากกองทุน VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) ส่งผลให้ค่า Correlation ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมากับราคา Bitcoin สูงถึง 0.92

ดูรีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC ได้ ที่นี่ คลิกเลย!

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ