ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตลดยุโรป ลดความเสี่ยงโควิด

เช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา มีรายงานพบเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron (B.1.1.529) ครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมด้วยผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่ฮ่องกงในระหว่างการกักตัวซึ่งแยกห้องกันอยู่ สอดคล้องกับรายงานข่าวที่ระบุว่า COVID-19 สายพันธุ์ดังกล่าวแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ Delta และมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ได้มากกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้หลบภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนและการตรวจหาเชื้อไวรัสได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดแบบเข้มงวดได้อีกครั้ง ขณะที่ยอดการเข้ารักษาในโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตนั้นยังเร็วเกินกว่าที่จะสรุปได้

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตลดยุโรป ลดความเสี่ยงโควิด

รูปที่ 1 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก COVID-19 รายวันในยุโรป
Source : FINNOMENA, Bloomberg As of 25/11/2021 

ซึ่งในภูมิภาคยุโรปนั้นแพร่ระบาดเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่อย่าง เยอรมนี, สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ซึ่งผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 สู่ระดับใกล้เคียงปรกติ สร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เมื่อประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ข้างต้น ทำให้ยุโรปเป็นภูมิภาคมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเหนือภูมิภาคอื่น ๆ 

เมื่อพิจารณาพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA อาทิ GIF, GAR, GCP และ TOP5 พบว่า พอร์ตการลงทุนดังกล่าว ได้สะท้อนมุมมองการลงทุนของ FINNOMENA ในระยะกลางที่เชื่อว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น ยังมีความน่าสนใจในการลงทุนจากอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อื่นที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบ และการอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว แม้ในอัตราที่ต่ำลง แต่ยังคงช่วยหนุนให้หุ้นมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เหนือสินทรัพย์อื่น

อย่างไรก็ตามเพื่อบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในภาพรวม FINNOMENA Investment Team แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน K-EUSMALL ในฐานะที่มีความอ่อนไหวต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 มากที่สุด และเข้าลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อรอโอกาสการลงทุนต่อไปในอนาคต

FINNOMENA Recommended

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตลดยุโรป ลดความเสี่ยงโควิด

แนะนำลดสัดส่วน K-EUSMALL 20% (ทั้งหมด) เพิ่มสัดส่วนการลงทุน KFSMART 20%

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตลดยุโรป ลดความเสี่ยงโควิด

แนะนำลดสัดส่วน K-EUSMALL 5% (ทั้งหมด) เพิ่มสัดส่วนการลงทุน KFSMART 5%

ถึงเวลาปรับพอร์ต: ปรับพอร์ตลดยุโรป ลดความเสี่ยงโควิด

แนะนำลดสัดส่วน K-EUSMALL 10% (ทั้งหมด) เพิ่มสัดส่วนการลงทุน KFSMART 10%

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ