FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนค่อย ๆ ทยอยฟื้นตัวขึ้นมาท่ามกลางความผันผวน และเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ Tactical Call ของ FINNOMENA Investment Team ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2022 เกิดเป็นคำแนะนำ Limit Loss เพื่อรักษาเงินต้นและวินัยการลงทุนในช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2022

อย่างไรก็ตาม 1 สัปดาห์หลังจากนั้น (29 ธันวาคม 2022) คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีนได้ประกาศข่าวดีเรื่องการยกเลิกการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวันที่ 8 มกราคมนี้ พร้อมกับการอนุญาตให้ประชาชนในจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างเป็นระบบในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้า-ออกประเทศผ่านเส้นทางทางทะลและทางบกกลับมาเป็นเหมือนปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลำดับต่อไป

ส่งผลให้ดัชนี CSI300 ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 3,980.89 จุดในวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ยืนเหนือ Shoulder Line ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวของดัชนีได้อีกครั้ง พร้อมด้วยการปรับตัวขึ้นเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (MA 20) และ 100 วัน (MA 100) พร้อมด้วยการตัดขึ้นของ Signal line ใน MACD เหนือระดับ 0 สะท้อน Momentum ที่ดีในระยะสั้น และยืนยันแนวโน้มการปรับตัวขึ้น

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน SCBCHAA  ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Passive ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี CSI300 และกองทุน KT-ASHARES-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน Allianz China A-Shares ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active พร้อมด้วยค่า Correlation กับดัชนี CSI300 0.900 และค่า BETA ที่ 1.13  สะท้อนการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในระดับสูงและมีโอกาส Outperform มากกว่าดัชนีได้ในช่วง Momentum ที่ดี สำหรับการเก็งกำไรในดัชนี CSI300 โดยมีคำแนะนำดังนี้

FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

รูปที่ 1 กราฟดัชนี CSI 300 TF Day Source: Tradingview as of 06/01/23

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 4,125 จุด (+3.62% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 06/01/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหากหลังจาก FINNOMENA Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้ว ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงต่ำกว่า 4,125 จุด และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,125 จุดอีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำ Take Profit เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นถึง 4,430 จุด (Upside 11.28%) ซึ่งเท่ากับระดับ Fibonacci 38.2% ของแนวโน้มขาลงปัจจุบัน
  2. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 3,830 จุด (Downside 3.79%) ซึ่งเป็นระดับที่เป็น Shoulder ของรูปแบบในรอบนี้ และใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (MA 50) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่สะท้อนถึงแนวโน้มระยะกลาง

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBCHAA

FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) | Source: chinaamc.com.hk. as of 31/10/22

กองทุนเป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินหยวน (RMB) ซึ่งกองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 ดังกล่าว และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-ASHARES-A

FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) | Source: ktam.co.th as of 31/10/22

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

FINNOMENA Investment Team

นอกจากนั้นแล้ว การลงทุนกับ FINNOMENA ยังมีสิทธิ์ได้รับ FINT ซึ่งเป็น (Utility Token) ของ FINNOMENA ซึ่งในปัจจุบันนี้มีกิจกรรม FINT Winter Box ที่มาพร้อมของขวัญสุดพิเศษมากมาย กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 มกราคมนี้

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ https://www.finnomena.com/fint/fint-winter-box/

—————————————————————————————————————————-

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ