FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนค่อย ๆ ทยอยฟื้นตัวขึ้นมาท่ามกลางความผันผวน และเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ Tactical Call ของ FINNOMENA Investment Team ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2022 เกิดเป็นคำแนะนำ Limit Loss เพื่อรักษาเงินต้นและวินัยการลงทุนในช่วงวันที่ 21 ธันวาคม 2022

อย่างไรก็ตาม 1 สัปดาห์หลังจากนั้น (29 ธันวาคม 2022) คณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติจีนได้ประกาศข่าวดีเรื่องการยกเลิกการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงวันที่ 8 มกราคมนี้ พร้อมกับการอนุญาตให้ประชาชนในจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างเป็นระบบในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้า-ออกประเทศผ่านเส้นทางทางทะลและทางบกกลับมาเป็นเหมือนปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปในลำดับต่อไป

ส่งผลให้ดัชนี CSI300 ซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 3,980.89 จุดในวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ยืนเหนือ Shoulder Line ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวของดัชนีได้อีกครั้ง พร้อมด้วยการปรับตัวขึ้นเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (MA 20) และ 100 วัน (MA 100) พร้อมด้วยการตัดขึ้นของ Signal line ใน MACD เหนือระดับ 0 สะท้อน Momentum ที่ดีในระยะสั้น และยืนยันแนวโน้มการปรับตัวขึ้น

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน SCBCHAA  ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Passive ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี CSI300 และกองทุน KT-ASHARES-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน Allianz China A-Shares ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active พร้อมด้วยค่า Correlation กับดัชนี CSI300 0.900 และค่า BETA ที่ 1.13  สะท้อนการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในระดับสูงและมีโอกาส Outperform มากกว่าดัชนีได้ในช่วง Momentum ที่ดี สำหรับการเก็งกำไรในดัชนี CSI300 โดยมีคำแนะนำดังนี้

FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

รูปที่ 1 กราฟดัชนี CSI 300 TF Day Source: Tradingview as of 06/01/23

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 4,125 จุด (+3.62% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 06/01/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหากหลังจาก FINNOMENA Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้ว ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงต่ำกว่า 4,125 จุด และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,125 จุดอีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำ Take Profit เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นถึง 4,430 จุด (Upside 11.28%) ซึ่งเท่ากับระดับ Fibonacci 38.2% ของแนวโน้มขาลงปัจจุบัน
  2. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 3,830 จุด (Downside 3.79%) ซึ่งเป็นระดับที่เป็น Shoulder ของรูปแบบในรอบนี้ และใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (MA 50) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่สะท้อนถึงแนวโน้มระยะกลาง

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBCHAA

FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) | Source: chinaamc.com.hk. as of 31/10/22

กองทุนเป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินหยวน (RMB) ซึ่งกองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 ดังกล่าว และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-ASHARES-A

FINNOMENA Tactical Call: CSI 300 รับข่าวดีจีนเปิดเมือง หลัง False Break หลุดแนวรับและกลับมาผ่าน Shoulder ได้อีกครั้ง

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) | Source: ktam.co.th as of 31/10/22

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

FINNOMENA Investment Team

—————————————————————————————————————————-

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!