FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี CSI 300 หลังดัชนีทำ Inverted Head and Shoulders pattern

ท่าทีของทางการจีนที่ผ่อนคลายต่อมาตรการควบคุม COVID-19 อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่แนวทางการควบคุม Covid-19 ฉบับใหม่ 20 ข้อ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และ 10 มาตรการล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลาย อาทิ  การลดจำนวนวันในการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถกักตัวที่บ้านแทนการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ได้ และการสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนเข็ม booster โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ, การล็อกดาวน์ จะต้องทำในรูปแบบ “ล็อกและยกเลิกอย่างรวดเร็ว” ส่งผลให้ดัชนี CSI 300 ปรับตัวขึ้นกว่า 13% จากจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้การผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวกลับทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากที่สุดติตด่อกันในอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่อัตราผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักกลับพบเพียง 0.025%

โดยดัชนี CSI 300 เคลื่อนไหวเป็นลักษณะ Inverted Head and Shoulders pattern ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักพบได้ในช่วงตลาดขาลงใกล้สิ้นสุดและมีการกลับตัว โดยทำจุดต่ำสุดของรอบในระยะสั้นที่ 3,508 จุดในวันที่ 30 ตุลาคม และปรับตัวขึ้นผ่านแนว Shoulder ก่อนที่จะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA 100) ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา พร้อมด้วย เส้นค่าเฉลี่ย 20, 50 วันที่ตัดกัน(MA cross 20,50) สะท้อน Momentum ที่ดีในระยะสั้น

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี CSI 300 หลังดัชนีทำ Inverted Head and Shoulders pattern

รูปที่ 1 กราฟดัชนี CSI 300 TF Day Source: Tradingview as of 09/12/22

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน SCBCHAA  ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน ChinaAMC CSI 300 Index ETF ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Passive ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี CSI300 และกองทุน KT-Ashares-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน Allianz China A-Shares ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active พร้อมด้วยค่า Correlation กับดัชนี CSI300  0.900 และค่า BETA ที่ 1.13  สะท้อนการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันในระดับที่สูงและโอกาสมี Outperform ได้ในช่วง Momentum ที่ดี สำหรับการเก็งกำไรในดัชนี CSI300 โดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 4,135 จุด (+4.53% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 08/12/2022) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 

และหากหลังจาก FINNOMENA Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้ว ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลงต่ำกว่า 4,135 จุด และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 4,135 จุดอีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำ Take Profit เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นถึง 4,430 จุด (Upside 11.78%) ซึ่งเท่ากับระดับ Fibonacci 38.2% ของแนวโน้มขาลงปัจจุบัน
  2. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 3,850 จุด (Downside 2.89%) ซึ่งเป็นระดับที่เป็น Shoulder ของรูปแบบในรอบนี้ และใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (MA 20) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่สะท้อนถึงแนวโน้มระยะสั้น

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBCHAA

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี CSI 300 หลังดัชนีทำ Inverted Head and Shoulders pattern

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) | Source: chinaamc.com.hk. as of 31/10/22

กองทุนเป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินนหยวน (RMB) ซึ่งกองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 ดังกล่าว และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

KT-ASHARES-A

FINNOMENA Tactical Call: ดัชนี CSI 300 หลังดัชนีทำ Inverted Head and Shoulders pattern

รูปที่ 3 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) | Source: ktam.co.th as of 31/10/22

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

เปิดโหมด Risk-On!