tactical call KOSPI

นับตั้งแต่การเปิดตัวของ Generative AI อย่าง Chat GPT และ Bard ในช่วงปลายปี 2022 ที่ผ่านมา หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธีมดังกล่าวต่างปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น ตามความคาดหวังของการเพิ่ม Productivity อาทิ หุ้นกลุ่มที่ลงทุนเกี่ยวกับ Generative AI โดยตรงอย่าง Google, Meta, Tesla รวมไปถึงหุ้นกลุ่ม Semiconductor ทั่วโลกที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกด้วยเช่นกัน เมื่อประกอบกับตัวเลข GDP การส่งออก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ดีกว่าคาด หนุนให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ดัชนี KOSPI เข้าสู่ช่วงพักตัวของรอบขาขึ้น โดยหลุดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA 20) นานถึง 3 สัปดาห์ ก่อนที่วันนี้ 13 กรกฏาคม 2023 จะสามารถปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้น MA 20 ได้อีกครั้ง พร้อมด้วยระดับ RSI ที่มากกว่า 50 จุด บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ดัชนี KOSPI จะฟื้นตัวกลับเข้าสู่กรอบ Sideway Up เดิมอีกครั้ง

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน SCBKEQTG ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนใน iShares MSCI South Korea ETF ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Passive ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับ MSCI South Korea ซึ่งมีค่า Correlation กับดัชนี KOSPI 0.9 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเกาหลีใต้ โดยมีคำแนะนำดังนี้

Tactical Call KOSP

รูปที่ 1 กราฟดัชนี KOSPI TF Day | Source: Tradingview as of 13/07/2023

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ไม่เกินระดับ 2,665 จุด (+3.0% จากระดับราคาเปิดตลาดวันที่ 13/07/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

และหากหลังจาก FINNOMENA Investment Team แนะนำ Tactical Call แล้วดัชนี KOSPI ปรับตัวลงต่ำกว่า 2,665 จุด และปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 2,665 จุดอีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนี KOSPI ปรับตัวขึ้นถึง 2,860 จุด (Upside 10.40%) ซึ่งเป็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวด้านบนของดัชนี KOSPI นับตั้งแต่ต้นปี 2023 ที่ผ่านมา และใกล้เคียงกับ Fibonacci Retracement 61.8% ของรอบขาลงนับตั้งแต่ช่วงปี 2021 – 2022 บ่งชี้ถึงการเป็นแนวต้านที่สำคัญ

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนี KOSPI ปิดตลาดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA 200) (Downside 4-6%) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่สะท้อนถึงแนวโน้มระยะยาว

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBKEQTG

Tactical Call: KOSP

รูปที่ 2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) | Source: ishares.com as of 10/07/2023

กองทุนเป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียง หรือเทียบเท่ากับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Korea 25/50 โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของประเทศเกาหลีใต้เป็นสกุลเงินวอน และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลลาร์ และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกปลี่ยนตามดุลยพินิจ

ศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ