Tactical Call USDTHB

สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานแกร่งกว่าคาด โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.99 แสนตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดที่ 1.8 แสนตำแหน่ง และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 1.5 แสนตำแหน่ง รวมถึงอัตราการว่างงานเดือนพ.ย. อยู่ที่ 3.7% ดีกว่าตลาดคาดที่ 3.9% ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3bps WoW สู่ระดับ 4.23% หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 

Tactical Call USDTHBรูปที่ 1: กราฟ USDTHB TF Day
Source: Tradingview as of 11/12/2023

ส่งผลให้ USDTHB ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% WoW สู่ระดับ 35.61 ซึ่งกลับมายืนเหนือแนวรับสำคัญอีกครั้ง พร้อมกับทะลุแนวต้าน down trend line นอกจากนี้ ยังมี buy signal จากสัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวขึ้นเหนือ 50 สะท้อนแนวโน้มขาขึ้น (Bullish)

Tactical Call USDTHB

รูปที่ 2: ข้อมูล Correlation ของกับกองทุน TUSFIX เทียบกับ USDTHB
Source: Bloomberg as of 11/12/2023

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน TUSFIX ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุน TUSFIX ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และมีค่า Correlation เทียบกับ USDTHB ที่ 0.99 และแนะนำกองทุน ABGFIX ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Yield ที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหนี้บริษัท ปัจจุบันกองทุน ABGFIX ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจึงทำให้กองทุนเคลื่อนไหวตาม USDTHB เช่นกัน โดยคำแนะนำมีดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ USDTHB ไม่เกินระดับ  35.95  (+0.9% จากระดับราคาวันที่ 12/12/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ USDTHB ปรับตัวขึ้นถึง 37.2 (Upside 4.2% จากระดับราคาวันที่ 12/12/2023 และ 3.48% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของรอบย่อที่ผ่านมา

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ USDTHB ปิดตลาดต่ำกว่า 34.7 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมในเดือนพ.ย. (Downside 2.7% จากราคาวันที่ 12/12/2023 และ -3.48% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20 MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

TUSFIX

Tactical Call USDTHBรูปที่ 3: TUSFIX Top Holdings
Source: www.ssga.com as of 30/09/2023

กองทุน TUSFIX เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับปานกลาง ค่อนข้างต่ำ (ระดับ 3) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักคือ SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสหรัฐฯ โดยกองทุนมี Duration อยู่ที่ 1 เดือน และ Yield to Maturity ที่ 5.39% (USD)

ABGFIX-A

Tactical Call USDTHB

รูปที่ 4: ABGFIX Top Holdings
Source: adrdn as of 29/09/2023

กองทุน ABGFIX-A เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 4 ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักคือ abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยให้น้ำหนักในตลาดพัฒนาแล้วมากกว่าตลาดเกิดใหม่ และกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันค่าเฉลี่ย Credit Rating ของกลุ่มอยู่ที่ A- โดยกองทุนมี Duration อยู่ที่ 1.3 ปี และ Yield to Maturity ที่ 6.9% (USD) 

สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/ 

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299