FINNOMENA Tactical Call: VN30 ยืนเหนือ MA 5 วัน พร้อมส่งสัญญาณ Technical Rebound

ตลาดหุ้นเวียดนามมีมุมมองทางเทคนิคที่น่าสนใจ ดัชนี VN30 ลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 1,200 จุด โดยไม่ทำ New Low และยืนเหนือ Fibonacci Retracement 38.2% ได้ ล่าสุดดัชนีกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ทำให้มีโอกาสเกิด Technical Rebound ได้ในระยะ 1-3 เดือนข้างหน้า ขณะที่สัญญาณ MACD และ RSI ยกตัวขึ้นต่อเนื่องสะท้อนถึง Momentum เชิงบวก

โดยแนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดย Bloomberg Consensus คาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามจะเติบโต 6.8% และ 6.7% ในปี 2022 และ 2023 นอกจากนี้ตลาดหุ้นเวียดนามยังมีโอกาสได้ Foreign Fund Inflow เพิ่มหากมีสัญญาณการถูก Upgrade เข้าดัชนี MSCI Emerging Markets (จากปัจจุบันตลาดหุ้นเวียดนามถูกจัดอยู่ในดัชนี MSCI Frontier Markets Index) ในเชิง Valuation ตลาดหุ้นเวียดนามถูกเมื่อเทียบกับอดีต แต่ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยหุ้นโลก

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ซึ่งมีดัชนี VN30 Total Return Index เป็นดัชนีชี้วัด

FINNOMENA Tactical Call: VN30 ยืนเหนือ MA 5 วัน พร้อมส่งสัญญาณ Technical Rebound

โดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับราคาไม่เกิน 1,270 จุด (+1.18% จากระดับราคาปิดตลาดวันที่ 01/08/2022) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

ตัวอย่างเช่น

  • ดัชนี VN30 ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,270 จุด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
  • หรือดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 1,270 จุด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2022 เราก็แนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อดัชนี VN30 ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,270 จุด ถึงแม้ดัชนี VN30 จะกลับลงมาต่ำกว่า 1,270 จุด อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำ Take Profit 2 จุด คือ 1,340 จุด (Upside 7.9%) ซึ่งตรงกับแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และ 1,400 จุด (Upside 12%)
  2. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 1,200 จุด (Downside -3%)

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

PRINCIPAL VNEQ-A

FINNOMENA Tactical Call: VN30 ยืนเหนือ MA 5 วัน พร้อมส่งสัญญาณ Technical Rebound

กองทุนความเสี่ยงระดับ 6 มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวม ETF หุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยดัชนี้ใช้ VN30 Total Return Index เป็นดัชนีอ้างอิง

FINNOMENA Investment Team

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ