Tactical Call VN30

จากคำแนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 และ 5 มิถุนายน 2023 บนดัชนี VN30 ผ่านกองทุนรวม PRINCIPAL VNEQ-A ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งดัชนีปรับตัวขึ้นกว่า 28% และ 14% นับตั้งแต่การแนะนำตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนี VN30 ปรับตัวลงมากที่สุดในรอบวันกว่า 4.11% จากความกังวลของตลาดหุ้นทั่วโลกที่กลับเข้าสู่ภาวะ risk-off ทำให้ดัชนี VN 30 ปรับตัวลงมาต่ำกว่า MA20 ซึ่งเป็นจุดขายทำกำไรใหม่ (https://www.finnomena.com/finnomena-ic/tactical-call-eem-vn30-aug/

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำให้ Take Profit การเก็งกำไรในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ทั้งหมด และพักเงินในตราสารหนี้ระยะสั้น KKP-SPLUS เพื่อรอจังหวะการลงทุนต่อไปในอนาคต

รูปที่ 1: กราฟดัชนี VN30 Index TF Day | Source: Tradingview as of 18/08/23

สำหรับแนวโน้มระยะ 6 – 12 เดือนข้างหน้า เวียดนามยังมีความน่าสนใจในการถือครอง จากระดับ 12M FWD PE 10.65 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 11.89 เท่า ขณะที่คาดการณ์กำไรเริ่มฟื้นตัวหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการถูกผลักดันออกมาอย่างต่อเนื่อง หนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนฟื้นตัวต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขายทำกำไรบางส่วนเพื่อบริหารความเสี่ยง แต่ยังคงถือบางส่วนเพื่อคาดหวังการสร้างผลตอบแทนในระยะต่อ ๆ ไป

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงอาจแนะนำขายทำกำไรบางส่วน (10-20%) เพื่อบริหารความเสี่ยงในภาพรวม จากแนวโน้ม Risk Off ทั่วโลกระยะสั้น ในคำแนะนำแบบ MEVT Call ซึ่งเป็นคำแนะนำการลงทุนที่มีกรอบการลงทุนครอบคลุมรอบด้านมากกว่า Tactical Call

ขณะที่คำแนะนำการลงทุนในพอร์ตอย่าง GAR และ All Balance ยังแนะนำถือครองตามสัดส่วนเดิม

เนื่องจากการพิจารณาในพอร์ตการลงทุนนั้นนอกจากจะพิจารณาในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่ครอบคลุม MEVT แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ถึงสถานะการลงทุนในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงตามหลักการ Asset Allocation ด้วย ซึ่งบ่งชี้ว่าเวียดนามนอกจากจะยังคาดหวังการเติบโตได้ในระยะข้างหน้า เวียดนามยังมีค่า Correlation ที่ต่ำเพียง 0.35 บ่งชี้ถึงความสามารถในการกระจายการลงทุนที่ดี

สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/

FINNOMENA FUNDS Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept Help Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!