ตลาดที่อยู่อาศัยร้อนแรงทั่วโลก

ราคาบ้านที่สูงขึ้นมักจะสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนี่อาจแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ “อัตราเงินเฟ้อที่ดี” แต่ค้าจ้างและตัวชี้วัดอื่น ๆ อาจไม่เป็นไปตามนั้น สำหรับบทความนี้ Stephen Dover ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Market Strategist และ Head of Franklin Templeton Investment Institute จะมากล่าวถึงอัตราเงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัยทั่วโลกที่ถูกกระตุ้นจากการระบาดของโควิด-19

Benjamin Franklin ได้กล่าวถึงอัตราเงินเฟ้อและราคาบ้านที่สูงขึ้นว่า “ค่าเช่าบ้านเก่าและมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในช่วงหกปีที่ผ่านมา” อย่างไรก็ตามราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมักจะสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นแหล่งความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับในหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่งนี่อาจแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ “อัตราเงินเฟ้อที่ดี” ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่ดีขึ้นของภาคครัวเรือน

ตลาดที่อยู่อาศัยร้อนแรงทั่วโลก

  • ราคาบ้านทั่วโลกเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2021 โดยราคาเพิ่มสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 ทั่วทั้ง Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ซึ่งประกอบไป 37 ประเทศพัฒนาแล้ว
  • รัฐบาลในหลายประเทศคิดหานโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยหนุนให้การออมในภาคครัวเรือนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ รวมถึงลดต้นทุนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในขณะที่ราคาเฉลี่ยของบ้านในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
  • ในเดือนเมษายนปี 2021 ราคาบ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 341,600 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 19.1% (YoY) แต่ยอดขายบ้านในสหรัฐฯ กลับลดลงกว่า 2.7% มาอยู่ที่ 5.85 ล้านหลัง ซึ่งเป็นการลดลง 3 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อยอดขายบ้าน การก่อสร้างบ้านใหม่ ตลอดจนต้นทุนและข้อจำกัดด้านวัสดุก่อสร้าง โดยราคาบ้านและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนสูงขึ้น (cost-push inflation)
  • การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าการทำงานจากที่บ้านไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเสมอไป แรงงานไม่จำเป็นต้องทำงานในเมือง ในสำนักงาน ในประเทศอีกต่อไป การย้ายถิ่นฐานออกจากในเมืองไปยังที่หมายใหม่ทำให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเมื่อก่อนการเกิดการระบาด ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการสร้างที่อยู่อาศัยให้เพียงพอสำหรับโลกใบใหม่ที่สามารถทำงานได้จากทุกที่
  • อีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่น่าจับตามองคือแนวโน้มการจ้างงานและค่าจ้างว่าจะปรับตัวได้ทันกับอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นนี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกต่อไป
เนื้อหาต้นฉบับโดย Stephen Dover, CFA, Chief Market Strategist, Head of Franklin Templeton Investment Institute, Franklin Templeton
เรียบเรียงโดย FINNOMENA Admin

ข้อสงวนสิทธิ์

  1. แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (“Franklin Templeton”) ให้บริการการให้คำแนะนำทั่วไปแก่ FINNOMENA ในการออกแบบพอร์ตการลงทุน (Asset Allocations)
  2. แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (“Franklin Templeton”) ไม่รับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้จัดทำหรือปรากฏในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้ง Franklin Templeton ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น
  3. ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างเอกสารภาษาอังกฤษกับการแปลเป็นภาษาไทย ให้ยึดถือตามเอกสารภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูล

https://www.franklintempleton.com/investor/article?contentPath=html/ftthinks/common/cio-views/quick-thoughts-a-very-hot-housing-market-globally.html