พบกับ Session พิเศษ Franklin Templeton Insights: ถึงเวลาของสินทรัพย์ลูกผสม

คุณ Ed Perks, Chief Investment Officer, Franklin Templeton Investment Solutions

รายละเอียดเพิ่มเติม ความร่วมมือระหว่าง FINNOMENA x Franklin Templeton

FINNOMENA x Franklin Templeton : https://finno.me/ftxfinnomena​

FINNOMENA x Franklin Templeton Investor Base : https://finno.me/investorbase​