สรุป LIVE: FINNOMENA x Franklin Templeton กลยุทธ์การลงทุนหุ้นโลกหลังโควิด-19

 มุมมองตลาดหุ้นโลกในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร คุณ Ajay Dayal, CFA, Director, Global Product Management, Franklin Templeton ได้มาเผยมุมมองการลงทุนหุ้นโลกจาก Franklin Templeton จะเป็นอย่างไรติดตามสรุปไลฟ์เวอร์ชั่นภาษาไทยสำหรับนักอ่านโดยเฉพาะได้เลยครับมุมมองตลาดหุ้นโลก อัตราดอกเบี้ยต่ำที่ยืนยาวอาจเป็นปัจจัยหนุนการลงทุนในหุ้น การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการอัดฉีดเงินเข้าระบบ และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่อาจพัฒนาระบบเศรษฐกิจต่อไป ปัจจัยต่าง ๆ ที่ว่าจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในหุ้น ถึงแม้จะมีการพักฐานบ้างก็ตาม แต่ในระยะยาวยังมีความเป็นไปในเชิงบวก และอาจมีผลกับหุ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงในสหรัฐ เพียงอย่างเดียว รวมไปถึงในหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจอย่าง หุ้นวัฎจักร หุ้นมูลค่า ที่อาจเติบโตล้อไปกับการเติบโตของธุรกิจ เช่น หุ้นที่อยู่ในภาคการผลิต บริษัทที่ทำเกี่ยวเคมี พลาสติก ธนาคาร สินค้าอย่างเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น การลงทุนในตราสารหนี้อาจเป็นโอกาส หลังภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้ผู้คนกำลังหมดหวังกับตราสารหนี้ และอาจหาการลงทุนในรูปแบบของตราสารหนี้เอกชน ในหุ้นปันผลสูง […]