สรุป LIVE: FINNOMENA x Franklin Templeton กลยุทธ์การลงทุนหุ้นโลกหลังโควิด-19