ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

ในบทความนี้ ขอพาสอนวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds แบบ step by step

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven
 2. ยืนยืนตัวตนผ่าน NDID ที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วมเครือข่าย NDID

 

ซึ่งจะเลือกยืนยันผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอเน้นไว้ว่าให้ เลือกทำเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น นะ ซึ่งในบทความนี้ จะพาไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena ส่วนใครที่สะดวกช่องทาง NDID ก็สามารถศึกษาขั้นตอนได้โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลย

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเดินเข้า 7-Eleven ไปยืนยันตัวตนได้เลย โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” พร้อมอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชี
 2. นำ QR Code ไปสแกนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และยอมรับข้อตกลงหน้าเคาน์เตอร์ (หลังจากสแกน QR Code เสร็จ ต้องทำรายการต่อเนื่องให้สำเร็จภายใน 15 นาที)
 3. เสียบบัตรประชาชนของท่านกับเครื่อง EDC ที่หน้าเคาน์เตอร์
 4. ถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตน
 5. รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส และกลับมาทำรายการเปิดบัญชีต่อที่แอปพลิเคชัน Finnomena

 

คำถามที่พบบ่อย

 • Q: การยืนยันตัวตนผ่าน NDID และ Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
  • A: ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ช่องทาง
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่านทั้ง NDID และ Counter Service 2 ช่องทางเลยได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้ ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
 • Q: QR Code ที่ใช้ยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service จำเป็นต้องไปสร้างหน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ และ QR Code มีเวลาหมดอายุหรือไม่?
  • A: ไม่จำเป็น สามารถสร้าง QR Code จากที่ใดก็ได้ และไม่มีเวลาหมดอายุ แต่หลังจากสแกน QR Code แล้วต้องทำรายการให้สำเร็จภายใน 15 นาที
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ Counter Service ก่อนการเปิดบัญชีได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้
 • Q: หากยืนยันตัวตนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้หรือไม่?
  • A: สามารถทำได้ เช่น ในกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่ผ่าน สามารถเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service ได้
 • Q: ได้รับใบเสร็จจาก Counter Service แล้ว ต้องกลับมาทำรายการเปิดบัญชีต่อที่แอปพลิเคชัน Finnomena ภายในกี่นาที?
  • A: ไม่จำกัดเวลา แต่แนะนำให้ทำรายการต่อทันทีเพื่อความต่อเนื่องของการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ Finnomena Funds

 


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ผ่านทางช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน Finnomena หรือ LINE “@FinnomenaPort” หรือโทร 02 026 5100

10000 FINT