ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

สำหรับการเปิดบัญชีแบบใหม่กับ FINNOMENA ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

ในบทความนี้ FINNOMENA Admin ขอพาไปทำรู้จักกับ “บริการ NDID” บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลที่จะทำให้ชีวิตของทุกคนสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA แบบ step by step

สารบัญ

NDID คืออะไร?

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

National Digital ID (NDID) Platform คือ Platform กลางของประเทศไทยในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน

เป็นระบบกลางสำหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e KYC) การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e Signature) การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e Consent) เป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบ Data Sharing โดยทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการ Data Sharing ดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้

หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน

โดย NDID Platform มีสมาชิกอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

 1. RP (Relying Party): หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า และต้องการระบบยืนยันตัวตน โดยให้บริการลูกค้าได้ทั้ง F2F (Face to Face) และ NonF2F ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการรับบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถหาลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น พร้อมทั้งช่วยในการลดต้นทุนการบริการ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ เป็นต้น
 2. IdP (Identity Provider): หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยสามารถออกสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ เช่น Mobile Banking หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ ธนาคาร และบริษัทโทรคมนาคม
 3. AS (Authoritative Source): หน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือของผู้ขอใช้บริการ เช่น ธนาคาร บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NDB) และหน่วยงานรัฐ

จุดเด่นของ NDID

 • ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่เปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเวลาและแรงงาน
 • ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่ต้องมีหลาย ID
 • ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล โดยมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับ NDID Platform

 • NDID Platform ไม่ใช่ระบบเก็บข้อมูลรวมศูนย์ ข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเก็บอยู่ที่สมาชิกทั้ง 3 ประเภท คือ RP, IdP และ AS ดังนั้น NDID จึงไม่เห็นข้อมูลการทำธุรกรรม
 • NDID เก็บแค่ข้อมูล Timestamp บนระบบ Blockchain ว่าสมาชิกมีการร้องขอการพิสูจน์และยืนยันตัวตนไปที่ IdP ใด ณ เวลาใด และ AS ใด มีการส่งข้อมูลกลับไปยัง RP เวลาใดเช่นกัน
 • การส่งข้อมูลจาก AS กลับมายัง RP เป็นการส่งนอก NDID Platform แต่รับส่งกันด้วยมาตรฐานที่ NDID เป็นผู้ออกแบบให้ จึงมั่นใจได้ว่า NDID จะไม่เห็นข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับบริการ NDID

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามีบัญชีธนาคารแล้วจะสามารถใช้ NDID ได้เลย เพราะเราต้องผ่านลงทะเบียน NDID กับธนาคารเพื่อรับบริการ NDID ก่อน ซึ่ง FINNOMENA Admin ก็ได้รวบรวมวิธีการลงทะเบียนรับบริการ NDID ของแต่ละธนาคารมาไว้ให้แล้ว

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คลิก
  • ธนาคารกรุงเทพ (BBL) คลิก
  • ธนาคารกรุงไทย (KTB) คลิก
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) คลิก
  • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) คลิก
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) คลิก
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) คลิก
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) คลิก

วิธีตรวจสอบว่ามี NDID กับธนาคารใด

อ่านมาถึงตรงนี้ก็คงจะมีคำถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามี NDID กับธนาคารไหนบ้าง?” ใครที่มีคำถามนี้อยู่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะ FINNOMENA Admin ได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบว่าเรามี NDID กับธนาคารใดมาไว้ให้แล้ว คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย

วิธีตรวจสอบว่ามี NDID กับธนาคารใด

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ FINNOMENA สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เข้าร่วมเครือข่าย NDID
 2. ยืนยืนตัวตนผ่าน Counter Service ที่ 7-Eleven

ซึ่งจะเลือกยืนยันผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลย แต่ขอเน้นไว้ว่าให้ เลือกทำเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น นะ ซึ่งในบทความนี้ FINNOMENA Admin จะพาไปยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA ส่วนใครที่สะดวกช่องทาง Counter Service ก็สามารถศึกษาขั้นตอนได้โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลย

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ก่อนที่จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA แบบ step by step แล้วก็ขอพาทุกคนมาตรวจสอบตัวเองให้พร้อมก่อนด้วย Checklist ทั้ง 3 ข้อ ซึ่งได้แก่

 1. มีบัญชีกับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ NDID
 2. ลงทะเบียนรับบริการ NDID กับทางธนาคารเรียบร้อย
 3. มีแอปพลิเคชันของธนาคารนั้น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ถ้าตรวจสอบตัวเองแล้วมีครบถ้วนทั้ง 3 ข้อก็สามารถยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA ได้แล้ว โดยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของธนาคารต่าง ๆ เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีขั้นตอนดังนี้

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์” (สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลา 07.00-22.30 น.)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
 6. ไปที่กล่องข้อความแจ้งเตือน แล้วเลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA
 7. กดยอมรับเงื่อนไขและให้คำยินยอม
 8. ตรวจสอบใบหน้า โดยวางตำแหน่งใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนด และกระพริบตา 1 ครั้ง
 9. ตรวจสอบข้อมูล และยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 10. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 11. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 12. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารกรุงเทพ” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking
 6. เลือกเมนู เพิ่มเติม แล้วเลือก บริการ NDID และเลือกคำขอที่มีสถานะ รอดำเนินการ พร้อมเลือกคำขอของ FINNOMENA
 7. ตรวจสอบรายละเอียดคำขอยืนยันตัวตน และเลือก “ดำเนินการ”
 8. ระบุ OTP ที่ได้รับจากทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์
 9. อ่านและยินยอมให้ยืนยันตัวตนด้วยระบบจดจำใบหน้า
 10. ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบที่กำหนด และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)
 11. ตรวจสอบข้อมูล และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 12. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 13. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 14. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารกรุงเทพ” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน KMA-Krungsri Mobile App
 6. เลือกเมนู บริการ NDID แล้วเลือก รายการที่รอยืนยันตัวตน และเลือก FINNOMENA
 7. อ่านและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 8. ถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 9. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 10. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 11. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารกสิกรไทย” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS
 6. เลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA พร้อมตรวจสอบและยืนยันข้อมูล NDID
 7. ใส่ PIN ของ K PLUS เพื่อยืนยันการทำรายการ
 8. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอถ่ายรูป
 9. ถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 10. ตรวจสอบข้อมูล และยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 11. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 12. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 13. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารกสิกรไทย” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKPB)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile
 6. กด “บริการอื่น” เลือกเมนู NDID Services แล้วเลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA
 7. ยืนยันการตรวจสอบและกดยอมรับ
 8. กดยืนยันอีกครั้ง และใส่ PIN ของ KKP Mobile เพื่อยืนยันการทำรายการ
 9. สแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 10. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 11. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 12. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking
 6. เลือกเมนู บริการ NDID แล้วเลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA
 7. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 8. ใส่ PIN ของ CIMB THAI Digital Banking เพื่อยืนยันการทำรายการ
 9. ถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 10. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 11. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 12. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 13. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

ธนาคารออมสิน (GSB)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารออมสิน” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน Mymo
 6. เลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA ในเมนู Notification และกด “ถัดไป”
 7. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 8. ใส่ PIN ของ Mymo เพื่อยืนยันการทำรายการ
 9. ถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 10. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
 11. กด “เสร็จสิ้น” โดยสถานะของรายการในเมนู Notification จะแจ้งว่ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 
 12. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 13. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารออมสิน” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL
 6. เลือกเมนู บริการ NDIDแล้วเลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA
 7. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 8. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS 
 9. ถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 10. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 11. ใส่ PIN ของ  GHB ALL เพื่อยืนยันการทำรายการ
 12. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 13. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 14. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

 1. เลือกช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน “ผู้ให้บริการ NDID”
 2. อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต” (สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
 4. ตรวจสอบชื่อ-สกุลและหมายเลขบัตรประชาชน 3 ตัวท้าย และกด “ยืนยันตัวตน”
 5. เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch
 6. เลือกเมนู บริการ NDIDแล้วเลือกรายการคำขอยืนยันตัวตนจาก FINNOMENA
 7. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 8. ถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนในการทำรายการ
 9. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลให้ FINNOMENA
 10. ใส่ PIN ของ  TTB Touch เพื่อยืนยันการทำรายการ
 11. แสดงหน้าจอยืนยันตัวตนสำเร็จ
 12. กลับมาทำรายการต่อที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA โดยการใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันตัวตน
 13. แสดงหน้าจอ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

คำถามที่อาจพบ

 • Q: การยืนยันตัวตนผ่าน NDID และ Counter Service เพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
  • A: ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ช่องทาง
 • Q: สามารถมี NDID หลายธนาคารได้หรือไม่?
  • A: มีหลายธนาคารได้
 • Q: ธนาคารที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารที่ใช้สำหรับอนุมัติหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ต้องเป็นธนาคารเดียวกันหรือไม่?
  • A: ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกัน
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่านทั้ง NDID และ Counter Service 2 ช่องทางเลยได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้ ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 
 • Q: หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารเสร็จ ระบบจะสลับเข้าแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อทำรายการต่อโดยอัตโนมัติหรือไม่?
  • A: ไม่ ต้องทำการกดเข้าแอปพลิเคชั่น FINNOMENA อีกครั้งเพื่อทำรายการต่อ
 • Q: สามารถยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ Counter Service ก่อนการเปิดบัญชีได้หรือไม่?
  • A: ไม่ได้
 • Q: หากยืนยันตัวตนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ผ่าน สามารถยืนยันตัวตนผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้หรือไม่?
  • A: สามารถทำได้ เช่น ในกรณีที่ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ไม่ผ่าน สามารถเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่าน Counter Services ได้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ผ่านทางช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน FINNOMENA หรือ LINE “@FINNOMENAPORT” หรือโทร 02 026 5100

ทำความรู้จักกับ NDID พร้อมสอนวิธียืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกับ FINNOMENA

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม