ปรับพอร์ต GAR All Balance และ All Star

Executive Summary

  • เงินเฟ้อยุโรปชะลอลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่เป้าหมายของ ECB มากขึ้น เปิดโอกาสต่อการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่ตลาดได้ price in เต็มที่แล้ว ทำให้ upside จากความหวังในการลดดอกเบี้ยของตลาดหุ้นยุโรปเริ่มจำกัด สอดคล้องกับสถิติในอดีตที่บ่งชี้ว่าหลัง ECB ลดดอกเบี้ย ตลาดหุ้นยุโรปไม่ได้ตอบรับเชิงบวก
  • แต่หุ้นยุโรปยังมีระดับ Valuation ไม่แพง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหุ้นโลก และการปรับประมาณการกำไรยังเป็นบวก
  • แนะนำแบ่งขายทำกำไรหุ้นยุโรป โดยขายกองทุน ONE-EUROEQ ออกครึ่งหนึ่งในพอร์ต GAR และ All Balance พร้อมพักเงินในกองทุน KKP PLUS
  • แนะนำลดสัดส่วนใน ONE-EUROEQ ออกครึ่งหนึ่งในพอร์ต All Star พร้อมพักเงินในกองทุน KKP PLUS เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนสอดคล้องกับมุมมองการลงทุนปัจจุบัน 
  • พร้อมปรับลดคำแนะนำหุ้นยุโรปใน MEVT Call จากสถานะ BUY เป็น HOLD เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

เงินเฟ้อยุโรปลดความร้อนแรงลงเข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ระดับ 2% มากขึ้น โดยเฉพาะเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.4% จากราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าที่ไม่ใช่กลุ่มบริการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะ ขณะที่ตลาดคาดการณ์เงินเฟ้อของยุโรปที่ 2.4% และ 2.1% ในปี 2024 และปี 2025 ตามลำดับ จากระดับ 5.5% ในปี 2023 ซึ่งเปิดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB

กราฟเงินเฟ้อของยูโรโซน

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

Source: Finnomena Funds, Macrobond as of 05/06/2024

นักลงทุนในตลาดคาดว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย Deposit Facility ลงประมาณ 2-3 ครั้งในปี 2024 โดยคาดว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจาก นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน หลังเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้จากราคาพลังงานและปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานที่คลี่คลายลง ซึ่งสภาวะเช่นนี้บ่งชี้ว่าตลาดการเงินได้รับรู้ (price in) ต่อการลดดอกเบี้ยของ ECB เต็มที่แล้ว และ upside ของตลาดหุ้นจากการลดดอกเบี้ยอาจเริ่มจำกัด

กราฟคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ ECB สะท้อนจากตลาดฟิวเจอร์ส

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

Source: Finnomena Funds, Macrobond as of 05/06/2024

สอดคล้องกับสถิติในอดีตที่บ่งชี้ว่า หลัง ECB ลดดอกเบี้ยลงแล้ว ตลาดหุ้นยุโรปไม่ได้ตอบรับเชิงบวก

กราฟผลตอบแทนในอดีตหุ้นยุโรป (STOXX Europe 600) ณ วันที่ ECB ลดดอกเบี้ย 

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

Source: Finnomena Funds, Macrobond as of 05/06/2024

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นยุโรป (STOXX Europe 600) ยังคงมีความน่าสนใจในแง่ของ Valuation ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และถูกกว่าหุ้นโลก

กราฟ Forward 12-m P/E ของตลาดหุ้นทั่วโลก

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 05/06/2024

ผลงาน ONE-EUROEQ หลังจาก Call เข้าพอร์ตช่วงต้นปี

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

Source: Finnomena Funds, Morningstar Direct as of 31/05/2024

จากการที่ Finnomena Funds มีคำแนะนำปรับพอร์ต FINNOMENA Investment Outlook 2024: มุมมองการลงทุนปี 2024 “A Year of Two Halves” ไปในช่วงต้นปี 2024 โดยแนะนำให้ปรับเพิ่มสัดส่วนหุ้นยุโรปในพอร์ต GAR และ All Balance ผ่านกองทุน ONE-EUROEQ ซึ่งกองทุนดังกล่าว สามารถทำตอบตอบแทนได้กว่า 12.7% (ผลตอบแทนเทียบ NAV กองทุนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2024 ถึง 31 พฤษภาคม 2024) ในเดือนมิถุนายน 2024 Finnomena Funds จึงแนะนำลดสัดส่วนหุ้นยุโรปในพอร์ต GAR และ All Balance ลงครึ่งนึงเพื่อทำกำไร และเตรียมเงินสดสำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป 

ในกรณีของพอร์ต All Star ที่พึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2024 ในรายการ “Portfolio Mastery – เปิดแผนใหม่ All Star ขาซิ่งสไตล์ All Balance ที่เข้าถึงได้ทุกคน” และมี ONE-EUROEQ เป็นส่วนประกอบหลัก อาจมีผลตอบแทนที่ยังไม่เด่นชัดเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุน แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนสอดคล้องกับมุมมองการลงทุนในระยะยาว และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Finnomena Funds จึงแนะนำลดสัดส่วนหุ้นยุโรปในพอร์ต All Star เช่นกัน

สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำใน GAR All Balance และ All Star

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

แนะนำลดสัดส่วน ONE-EUROEQ ใน GAR ลงจาก 20% เหลือ 10% และนำไปเข้าในกองทุนพักเงิน KKP PLUS แทนทั้งหมด

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

แนะนำลดสัดส่วน ONE-EUROEQ ใน All Star ลงจาก 10% เหลือ 5% และนำไปเข้าในกองทุนพักเงิน KKP PLUS แทนทั้งหมด

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

แนะนำลดสัดส่วน ONE-EUROEQ ใน All Balance ลงจาก 10% เหลือ 5% และนำไปเข้าในกองทุนพักเงิน KKP PLUS แทนทั้งหมด

KKP PLUS

กองทุน KKP PLUS มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป โดยกองทุนจะดำรง Duration ของพอร์ตไม่เกิน 1.5 ปี 

ปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star

Source: KKPAM as of 29/03/2024

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299