คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน

ตลาดหุ้นจีนกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากซบเซาไปช่วงใหญ่ นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นจีน ต้องห้ามพลาดบทความนี้ เพราะเราได้รวบรวม 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง ทำผลตอบแทน ปังสุด ในรอบ 3 เดือน มาให้คุณแล้ว! อย่ารอช้า ติดตามไปพร้อมกันได้เลย

คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน

คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน

1. MEGA10CHINA-Aกองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า

  • ลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลของจีนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง
  • ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน: 31.30% (ข้อมูล ณ วันที่ 3 .. 67)

2. SCBCEกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

  • ลงทุนในหุ้นจีนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี H-Share Index
  • ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน: 30.02% (ข้อมูล ณ 3 วันที่ พ.. 67)

3. SCBCTECHAกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology ชนิดสะสมมูลค่า

  • ลงทุนในหุ้นจีนเพื่อสร้างงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China Incl A 25%Technology Capped Index
  • ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน: 29.81% (ข้อมูล ณ วันที่ 2 .. 67)

4. TCHTECH-Aกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

  • ลงทุนในหุ้นจีนเพื่อสร้างงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China Incl A 25%Technology Capped Index
  • ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน: 29.34% (ข้อมูล ณ วันที่ 2 .. 67)

5. TCHCONกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

  • ลงทุนในหุ้นจีนเพื่อสร้างงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50
  • ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน: 28.21% (ข้อมูล ณ วันที่ 2 .. 67)

 

หมายเหตุ: ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก Finnomena Funds จัดอันดับ ณ วันที่ 7 .. 2567 ทั้งนี้ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้าจัดอันดับกองทุน อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT